Citygrid

Connected Solution

Det här är en moln- och webbaserad lösning som innebär att du kan fjärrstyra och kontrollera belysningen på distans via en gateway som har kontakt med installationen. Connected Solution erbjuder samma driftfördelar men med fjärråtkomst via en säker molnbaserad server där du kan kontrollera energiförbrukningen och olika mätvärden via en lösenordsskyddad webbplats.

Citygrid_Skalbart system_Connected Solution.png

 

Fördelar med Connected Solution

En Connected Solution ger även möjlighet till en kalenderfunktion där du t.ex. kan aktivera Astro-funktionalitet så att anläggningen tänder och släcker i samband med solens upp- och nedgång.

Man har också möjlighet att sätta olika ljusnivåer för olika tider på dygnet. Lösningen erbjuder allt som Linked Solution kan plus möjligheten att logga in på en webbsida och kontrollera energikonsumtionen, följa olika mätvärden som t.ex. nivån av närvarodetektering eller bli underrättad när armaturen är defekt och behöver repareras. All information hämtas från molnet.


Kompletterande fördelar

  • Ökad drifteffektivitet och minskade underhållskostnader.

  • Du kan skicka reparatörerna dit de behövs, när de behövs.

  • Uppmätt energi per armatur för en bättre energi-rapportering.

  • Trafikintensitetsmätning genom räkning av antal PIR-triggar.

  • Belysningsanläggningens hållbarhet, kvalitet och driftssäkerhet förbättras med god övervakning.

  • Flexibel tillgänglighet med användarvänlig, webbaserad mjukvaruplattform.Dashboard.png
Dashboard

I dashboard ges användaren en enkel övervakning, och möjlighet till smidig kontroll och driftsinformation. Dashboard innehåller bland annat en kartöversikt över anläggningen, inställningsmöjligheter för respektive armatur samt statistik för alla eller enskilda armaturer.

Citygrid Dashboard är en tjänst som finns för Connected Solution och nås via webbläsare på www.citygrid.eu.


CITYGRID LMS RESIZED.png

LMS

Genom LMS (Light Management System) går det att justera inställningar och fjärrstyra en uppkopplad lösning. Man kan t.ex. aktivera Astro-funktionalitet så att anläggningen tänder och släcker i samband med solens upp- och nedgång.

Är energibesparing en viktig faktor? I LMS finns möjligheten att justera ljusnivåerna utifrån förutbestämda tider eller låta systemet sköta ljusnivåerna baserat på närvaro- eller frånvarodetektering.