Citygrid

Linked Solution

Det här är själva plattformen för Citygrid – från en liten lösning för en eller flera armaturer vid en busshållplats eller parkeringsplats, upp till ett större antal armaturer längs en gång- och cykelväg, elljusspår eller lokalgata.

Citygrid_Skalbart system_Linked Solution.pngDet ihoplänkade systemet kan läggas till i en befintlig installation med DALI-armaturer, byggas ut för att inkludera nya armaturer eller uppgraderas till Connected Solution när som helst. Armaturerna har anslutna PIR-sensorer för närvarokontroll och armaturerna kommunicerar med varandra trådlöst via ett radioprotokoll.

Fördelar

  • Snabb och enkel installation.

  • Alla funktioner är integrerade i armaturerna med automatisk ljusreglering via sensorer.

  • Appen låter dig testa och läsa av installationens värden för att visa den aktuella statusen.

  • On Pole-enheten monteras på stolpen och möjliggör styrning av alla DALI-armaturer. Innehåller sensor och radiomodul.

  • Zhaga-enheterna ger ytterligare flexibilitet till att ansluta valfri armaturtyp som är bestyckad med en Zhaga-sockel enligt Zhaga book 18.

  • Framtidssäker skalbarhet – enkelt att bygga ut.

Flexibel länkning

För optimal funktionalitet erbjuds två olika möjligheter att länka armaturer. Antingen via grupptillhörighet och distans, eller via direktlänkning mellan armaturer

Motion Group

En länkad Motion Group-lösning är standardinställningen i enheterna (från Firmware 1.5.1). Enheterna är sammankopplade (länkade) enligt ett avstånd i en Motion Group. Med Motion Groups kommer alla armaturer i en definierad radie som hör till samma grupp att lysa, om inte annat konfigurerats. Standardinställningen är 80 meter.


Citygrid_Motion groups.png


Motion Graph

Det här är ursprunget till en länkad lösning och är ett alternativ att använda istället för den nuvarande standardinställningen med Motion Group. Med Motion Graph tänder man upp ett förutbestämt antal länkade armaturer. Detta kan man själv enkelt definiera i Citygrid-appen vid driftsättning.


Citygrid_Linked solution.png