Kontor och arbetsplats

Lounge & arbetshubbar

Att sitta vid samma skrivbord 8 timmar i sträck är i dagens arbetsliv inte en särskilt attraktiv usp. Möjlighet att kunna byta arbetsplats beroende på arbetsuppgift eller möteskonstellation är ett sätt att förhöja kreativiteten och inspirationen.

Lounge & arbetshubbar

Kommunicera och koncentrera

Flera större arbetsplatser, med många anställda, ser värdet av informella ytor som lounger, flexibla arbetsplatser eller arbetshubbar. Att uppmuntra till rörelse, underlätta för spontana möten och informationsöverlämningar ses som ett medel för att hjälpa till att höja effektiviteten och produktiviteten.

I dessa ytor kan det till exempel finnas bord i ståhöjd, små avskilda kuber eller sittgrupper med laddmöjlighet som inbjuder till ombyte och skapar rum i rummet. I sådana sammanhang är belysningen viktig och kan hjälpa till att förtydliga avsikterna med de olika områdena och skapa olika känslor vid de olika enheterna.

Jobba tillsammans 

Ska den öppna ytan användas för att kunna göra mindre grupparbeten eller möten, är en pendlad armaturlösning över borden en god idé. Den platsorienterade belysningen hjälper till att fokusera och sänker dessutom ljudnivån, när deltagarna samlas kring arbetsytan. Även om det, som på bilden, finns flera arbetsytor bredvid varandra så ger den pendlade belysningen över bordet en koncentrerad avskildhet för den som sitter där. Här rekommenderar vi, som vid alla övriga arbetsytor, 500 lux för att kunna utföra ett bra arbete.

I min egen värld

Finns det istället behov av att gå undan från gruppen och arbeta koncentrerat med en egen uppgift, så ger de små avskilda "rummen i rummet" möjlighet till det. De tysta zonerna har ett dämpat ljus anpassat för enskilda samtal. De är ergonomiskt inredda med en väl avvägd belysning, för att möta behovet för koncentration och avskildhet. Zonerna återfinns bland annat i de små kuberna eller de enskilda platserna i soffan – alla med ett riktat ljus över området, där belysningslösningen hjälper till att skapa lugn och fokus.

Ladda om 

Om ytan däremot ska utnyttjas för till exempel samlingar, pauser eller avkoppling kan man tänka annorlunda kring belysningen. Infällda armaturer ger ett behagligt och avbländat ljus, och en kombination med pendlade armaturer ökar variationen i ljusmiljön och bidrar till rumsligheten. För de områden inom lokalen där god visuell kommunikation är viktig anger standarden en cylindrisk belysningsstyrka på minst 150 lux.

Produktförslag

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.