Kontor och arbetsplats

Individuella kontor

Även om trenden länge varit öppna storkontor finns ändå behov av mindre enskilda arbetsrum. Att kunna gå undan och arbeta eller prata ostört på arbetsplatsen är fortfarande en viktig funktion.

Individuella kontor

Anpassat ljus för koncentrerat arbete

De enskilda, och avskilda, kontorsytorna passar bra för samtal eller koncentrerat arbete i lugn och ro. Utseendet kan variera, men huvudsaken är komfort och funktion för den anställde. En genomtänkt belysningslösning bidrar mycket till det upplevda välbefinnandet, och kan i vissa fall även öka produktiviteten.

Infällt eller pendlat?

I exemplen syns två lösningar, en med infällda armaturer och en med pendlad belysning. Båda förslagen är två väl fungerande belysningslösningar för det enskilda kontoret.

1. Infälld belysning ger ett behagligt och väl avvägt allmänljus att arbeta i. 

Den infällda belysningslösningen är en enkel och underhållsfri lösning som passar bra i kontor som ska nyttjas av många, till olika arbetsuppgifter. Armaturerna är två infällda armaturer som tillsammans ger ett behagligt och väl avvägt allmänljus att arbeta i. De finns även att få med tillbehör, för att ge ett förhöjt estetiskt intryck och annan avbländning. 

I den pendlade lösningen ser vi en kontorsarmatur med direkt/indirekt ljusfördelning, vilket ger ett komfortabelt omfältsljus samtidigt som arbetsytan är väl upplyst. 

2. Pendlad armatur kombinerad med riktat diffust ljus från en spotlight ger en kontrastrik och rumsskapande miljö. 

Vill man däremot skapa ytterligare dynamik i kontorsrummet finns det belysningslösningar för det också. Genom att kombinera en pendel med diffust ljus med riktat ljus från en spotlight efterliknas den växlande ljusbild som finns utomhus. De olika armaturerna har olika färgtemperaturer och ljusstyrka, och den tydliga ljusriktningen ger en mer kontrastrik och rumsskapande miljö, med bättre djup och skuggor. Lösningen kan också kompletteras med ett par smalstrålande spotlights vid väggen, vilka bidrar med en större rumskänsla och mer kontraster i rummet.

På arbetsytan ska det enligt standarden vara minst 500 lux, vilket alla våra belysningslösningar här ovan ger. Belysning av den omedelbara och yttre omgivningen skall sedan relateras till belysningsnivån inom arbetsområdet, och dessutom skapa förutsättningar för en välbalanserad luminansfördelning inom det normala synfältet. Det är däremot ett värde som kan behöva anpassas efter den som använder rummet. I de individuella kontoren finns också i regel en eller flera skärmar, vilket är viktigt att ta hänsyn till i fråga om bländning och reflektioner. 

Ljusstyrning för enskilda kontor

Individuella arbetsplatser ger en större möjlighet att anpassa rummet för den som använder det mest. Olika personer har olika behov, beroende på ålder och vilken typ av arbete som de utför. För att på bästa sätt kunna möta behovet hos den enskilde, rekommenderar vi att armaturerna går att individanpassa med antingen styrning eller manuella funktioner, till exempel med Push dim eller Organic Response sensorer.

Ljusplanera utefter Human Centric Lighting

Human Centric Lighting är belysningslösningar som möter människans visuella, biologiska och emotionella ljusbehov genom en kombination av dagsljus och elektriskt ljus. Med belysning som stöttar människans cirkadiska rytm skapas arbetsmiljöer som får människor att både sova och må bättre samt bli mer produktiva. Detta uppnås bland annat genom en kombination av olika nivåer av ljusintensitet samt olika färgtemperatur. För att få rätt dos av ljus kan vi antingen välja mycket ljus under kort tid eller mindre ljus under längre tid, från 30 minuter till 3 timmar. Från Fagerhult rekommenderar vi att börja dagen med 250 lux i 2 timmar.

Rekommenderad belysning på morgonen 6000 K, middagen 4000 K samt på eftermiddagen, 3000 K. 

Produktförslag

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.