fagerhult_nodljus_centraliserad.jpg

Centraliserade nödljussystem

Ett centraliserat nödljussystem består av ett centralt reservkraftsaggregat som träder in vid spänningsbortfall. Till aggregatet kopplas delar av den ordinarie belysningen eller speciellt avsedd nödbelysning, t.ex. emLED-sc.

I lokaler med högt placerade armaturer är ett centralt nödljussystem oftast att föredra. Med central lösning fås nästintill samma ljusflöde vid nöddrift som vid normaldrift och dessutom undviks risken för besvärliga batteribyten.

Centraliserade nödljussystem fungerar även väl i kalla utrymmen eller utomhus förutsatt att den centrala nödljusenheten placeras i normal rumstemperatur (inomhus). Vissa ljuskällor lämpar sig dock inte för nödljusdrift.

För att den centrala enheten inte skall behöva ha för stor kapacitet kan det i många fall vara lämpligt att kombinera decentraliserade armaturer inomhus och centraliserade armaturer utomhus, exempelvis utanför utrymningsdörrar där det också finns krav på nödbelysning.