Planering av utrymningsvägar

Smal utrymningsväg

fagerhult_smal_utrymningsvag

fagerhult_smal_utrymningsvag_2Utrymningsvägar upp till 2 m bredd kräver en horisontell belysning om minst 1 lx längs mittlinjen. På minst halva bredden skall den lägsta belysningsnivån vara ≥ 0,5 lx. Förhållandet mellan högsta och lägsta belysningsstyrkan får vara högst 40:1.

Vid belysningsplaneringen kan man definiera en s.k. wall zone för beräkningen beroende på skuggor och hinder i form av bokhyllor, möbler etc. I exempelvis en korridor behövs det inte anges några värden i detta område och belysningsnivån kan planeras så lågt som till 0 lx.

Planeringen visar att vi får minst 1 lx i utrymningsvägens mitt (centrumlinje) vilket överensstämmer med kraven i SS-EN 1838.

Vid planeringen av nödbelysningen måste beräkningsgittret definieras till 0,2 m mellan varje beräkningspunkt.

fagerhult_smal_utrymningsvag_3

 

Bred utrymningsväg

fagerhult_bred_utrymningsvag

fagerhult_bred_utrymningsvag_2

Bredare utrymningsvägar behandlas lämpligen som flera maximalt 2 m breda utrymningsvägar lagda parallellt, alla med kravet 1 lx i centrumlinjen och minst 0,5 lx som lägsta belysningsstyrka.

Alternativt kan en bredare utrymningsväg behandlas som en öppen yta och förses med antipanikbelysning där kravet är ≥ 0,5 lx och förhållandet mellan högsta och lägsta belysningsstyrkan högst får vara 40:1.

Planeringen visar att vi får minst 1 lx i mitten av varje utrymningsväg vilket överensstämmer med kraven i SS-EN 1838.

Vid planeringen av nödbelysningen måste beräkningsgittret definieras till 0,2 m mellan varje beräkningspunkt.

fagerhult_bred_utrymningsvag_3