fagerhult_intertek.jpg

Tredjepartscertifiering – för din säkerhet

Fagerhult har valt, trots att tredjeparts certifiering inte längre är obligatorisk, att för grundsortimentet fortsätta med denna procedur. Detta för att säkerställa att kunden får produkter som motsvarar alla aktuella säkerhetskrav och att produkten kontrollerats av en oberoende part.

Varianter på grundsortimentet, exempelvis produkter med HF-dim eller med nödljusfunktion, är oftast inte tredjepartscertifierade. Säkerhetsnivån på dessa utföranden är dock lika hög som på övriga produkter.

För tredjepartscertifiering samarbetar vi med Intertek ETL Semko, ett företag som har en mycket lång historia inom provning och ett gott renommé inom Europa.

Våra produkter kan genom samarbetet förses med S- eller ENEC-märke. S- eller ENEC-märkning innebär objektiv provning och kontroll av elektrisk materiels säkerhet för:

  • Brand.
  • Elchock.
  • Mekaniska skador.
  • Strål- och brännskador.
  • Vissa miljöskador vid:
  • Avsett eller förväntat användningssätt.
  • Avsedd eller förväntad användningstid.
  • Förväntade felförhållanden.
  • Förväntad, rimlig felanvändning.

Läs mer om tredjeparts-certifiering på:

www.sweden.intertek-etlsemko.com