Standardisering

Vi deltar inom standardiseringsarbetet av ljusarmaturer. Detta sker på nationell nivå via medlemskap i arbetsgrupperna TK34 och TK89 inom SEK (Svenska Elektriska Kommissionen).

På internationell nivå är vi representerade i arbetsgruppen WG1 LUMEX inom IEC (International Electrotechnical Commission). Inom dessa arbetsgrupper diskuteras förslag på förändringar i gällande produktstandarder samt även önskemål på nya standarder. Vi har således goda möjligheter att såväl påverka kraven i kommande standarder som att hålla oss väl informerade om ev. kommande krav.

Att känna till kommande krav och se trender inom standarder är mycket viktigt i samband med produktutveckling.