fagerhult_produktsakerhet.jpg

Produktsäkerhet

Fagerhult har valt, trots att tredjeparts certifiering inte längre är obligatorisk, att för grundsortimentet fortsätta med denna procedur. Detta för att säkerställa att kunden får produkter som motsvarar alla aktuella säkerhetskrav och att produkten kontrollerats av en oberoende part. Här är information om produktsäkerhet.