fagerhult_SMTA_agreement.jpg

SMTA-avtal – auktorisation av laboratoriet

Sedan 1993 har vårt laboratorium, TeknikCentrum, ett SMTA-avtal med Intertek ETL Semko.

Ett SMTA-avtal, Supervised Manufacturers Testing Authorisation, innebär att vi själva har lov att utföra samtliga nödvändiga provningar för såväl S- som ENEC-märkning. Resultaten från dessa provningar ligger till grund för certifieringen.

Avtalet innebär att Intertek ETL Semko har kontrollerat och godkänt såväl provningsutrustningar, kvalitetssystem som personalens kompetens.

Revisioner genomförs årligen. Intertek ETL Semko har även rätt att när som helst besöka vårt laboratorium eller kalla in produkter för jämförande provningar.

TeknikCentrum är dessutom mycket välförsett med mätutrustningar för övriga kontroller som skall utföras på en ljusarmatur. Utrustningar av högsta kvalitet och noggrannhet finns för kontroll av produkternas EMC-egenskaper (efter EN 55015), för verifiering av ljus-prestanda samt för övriga kvalitetstester.

Läs mer om Semko på:

www.sweden.intertek-etlsemko.com

Sedan 1993 har vårt laboratorium, TeknikCentrum, ett SMTA-avtal med Intertek ETL Semko.