fagerhult_ENEC_marking.jpg

ENEC-märkning

S-märket är sedan många år välkänt. På senare år har även möjlighet att ENEC-märka armaturerna tillkommit. ENEC står för European Norms Electrical Certification.

ENEC-märket har samma värde som varje medlemslands egen godkänningssymbol och accepteras f.n. av 21 europeiska länder. För att kunna ENEC-märka armaturer krävs ett separat avtal med det övervakande nationella organet, i vårt fall Intertek ETL Semko, samt att kvalitetssystem i produktion motsvarar krav i ISO9002.