PMMA (Polymetylmetakrylat)

PMMA är även känt under handelsnamnet Plexiglas® och akrylplast. Det har mycket hög ljusgenomsläpplighet och passar bra till optiska ändamål. Det har hög ytglans och hårdhet.

PMMA är lättbearbetat, starkt och infärgningsmöjligheterna är obegränsade. PMMA är UV-stabilt och har mycket god väderbeständighet varför den lämpar sig väl till utomhusbruk. De elektriska egenskaperna är också bra. Materialet påverkas inte av alkaliska lösningar, utspädda syror eller oljor, men angrips av starka syror, aceton och alkoholer.

PMMA har relativt låg värmetålighet och bör användas i fall där temperaturen inte överstiger 55 °C. Det finns möjlighet att göra PMMA mera slagsegt, men då på bekostnad av de goda optiska egenskaperna. PMMA används vanligtvis till kupor och täckskivor inom belysning, skyltar utomhus, fönster, kontaktlinser mm.

PMMA är sprött och kan där mikroskopiska anvisningar finns enkelt gå sönder. Det är också precis som PC känsligt för att sitta inspänt vilket leder till sprickbildning med tiden.

Plexiglas® är registrerat varumärke av RÖHM.