fagerhult_material.jpg

Materialegenskaper

Plast, gummi och plåt. Här är information om de olika material som armaturer är gjorda av.