Strängpressning

Strängpressning (extrudering) kan göras av såväl aluminium som plast. Metoden är kostnadseffektiv och ger möjligheter till integrering av funktioner och fina passningar.

Det går ypperligt att kombinera strängpressade detaljer i plast och aluminium.

Strängpressning av aluminium

Materialet, som från början kallas göt, hettas upp och pressas med stor kraft genom ett profilverktyg. Beroende på profilens storlek och maskinens kapacitet kan det vara nödvändigt eller önskvärt att tillverka flera profiler samtidigt. Det normala är dock ett uttag.

Efter pressning sträcks profilen som därigenom rätar upp sig och sedan härdas materialet i en ugn, i denna form är profilerna normalt drygt 6 meter långa. Kapning, bearbetning och eloxering är processer som vid behov tillkommer.

Eloxering innebär att ytan förses med ett skyddande oxidskikt genom en elektrolytisk process och som ger en hård och tät yta. Natureloxering är vanligast, men flera olika kulörer finns att tillgå.

Strängpressning av plast

Materialen PC och PMMA är de mest frekvent använda plasterna inom belysningsbranschen och används främst i transparent utförande i kupor och täckkåpor. Processen ger möjlighet att kostnadseffektivt producera detaljer i långa utföranden och med god precision. Det går även att kombinera material för att få klara och opala ytor eller kombinera polycarbonatens styrka med akrylens goda UV-beständighet.

Vid uppvärmning förlänger sig detaljerna och hänsyn måste tas till detta i utvecklingen av nya produkter. Kapningstoleranser på kupor i kombination med toleranser på övriga detaljer. Det gör att det som regel finns spalter i ändarna vilket alltså är helt normalt.