Om plåt

Plåt i olika kvaliteter, hårdheter, tjocklekar och med olika ytbehandlingar används i stor omfattning i många belysningsarmaturer. Materialet ger en god balans mellan funktion och kostnad.

Plåt har fördelen att det är snabbt konfektionerbart i en löpande produktion så att en sen koppling kan göras till produkten = flexibel produktion.

Från råmaterial (plåt) kan man snabbt gå igenom processerna stansning, bockning, svetsning och lackering till en slutmontering utan tillgång till andra ledtider än de som finns i den egna verksamheten.

Vissa detaljer kan kräva användande av s.k. djupdragningskvalitet (mjuk plåt), dvs. plåt som sträcks så kraftigt att ordinära plåtkvaliteter brister.