Aluminium-zink-belagd plåt

Att aluminium-zink-belägga plåt är ett mycket effektivt sätt att hindra korrosion. Aluzink belagd plåt tillverkas på samma sätt som vanlig varmförzinkad plåt men istället för ren zink, beläggs ytan med en blandning bestående av ca 55 % aluminium och 43 % zink.

Detaljer i aluzink är direkt efter bearbetning som stansning och bockning klara att användas. Det är således kostnadseffektivt då man i särskilda fall kan eliminera behovet av lackering. Vid stansning och klippning självläker snittytorna så att rostskyddet återställs.

En alu-zink yta är estetiskt tilltalande med sin moaré-effekt. Plåten används vanligtvis i industriarmaturer som hölje och gavlar. Utöver detta är det vanligaste användningsområdet till fästen och andra plåtdetaljer normalt inte synliga men som kräver ett rostskydd.

Vit rost kan uppkomma i en del fuktiga eller på annat sätt extrema miljöer. Aluzink® är ett registrerat varumärke från SSAB.