Aluminium med goda ljusreflekterande egenskaper

Viktigt för att få goda ljusreflekterande egenskaper är att använda material med extremt hög renhet. Att tillåta renhetsgraden att sjunka med en tiondels procent kan innebära en signifikant förlust av verkningsgraden.

Det finns sammansättningar av plåt (pläteringar) där basmaterialet är ”orent” och man belägger det med ett skikt av ren-aluminium. Därefter anodiserar man ytan på kemisk väg för att göra den resistent mot oxidation via kontakt med syre eller andra ämnen. Pläterade material är en lösning för att kombinera bra prestanda till lägre kostnad.

Andra sätt att åstadkomma effektivt reflekterande plåtytor (faktor > 92 %) är att använda oxidskikt och vakuum metallisera ytan – se avsnittet om bländskydd och reflektorer.

Genom olika präglingar kan plåtytan ges en struktur som sprider eller samlar ljuset på ett avsett sätt.