Svartplåt

Svartplåt, även kallat järnplåt, är en obehandlad plåt som är kraftigt rostbenägen, olika fort beroende på hur den yttre miljön är beskaffad. För att undvika korrosion ytbehandlas plåten ex. med pulverlack, vanligtvis ett blandpulver av epoxi och polyester. Lackeringsprocessen är fri från aromatiska lösningsmedel och tungmetaller.

Denna kvalitet är mest frekvent i belysningsarmaturer avsedda att användas i normalt torr miljö, t.ex. kontor, korridorer, skolsalar etc.