Pressgjutning

Pressgjutning av metall är en produktionsmetod som ger starka detaljer med hög finish och mycket integrerad funktionalitet.

Oftast är detaljerna klara för användning direkt efter att ha lämnat formrummet (zink). Om det är aluminium krävs i regel en bearbetning av resten från ingötet. Normalt trumlas detaljerna för att ta bort gjutskägg och mjuka upp kanterna.

Pressgjutning av aluminium

Aluminium pressas med stort tryck vilket kräver noggranna toleranser och bra tätytor på verktyget då materialet under pressning är som vatten i sin beskaffenhet. Pressgjutna aluminiumdetaljer ger fördelar som hög styrka i förhållande till vikten. Den mest frekventa aluminiumlegeringen på Fagerhult är AlSi8Cu3.

Aluminium har även fördelen att vara enkelt återvinningsbart. Det åtgår en bråkdel av den energi som krävs för att tillverka jungfruligt material som för att återvinna det.

Användningsområde är detaljer som ytter- och innergavlar, don för rampning, och olika typer av fästen.

Pressgjutning av zink

Zink är ett korrosionsbeständigt material med goda mekaniska egenskaper. Det som skiljer zink och aluminium är främst vikten, zink är 2,5 gånger så tungt, men har sämre resistivitet mot värme och lägre kryphållfasthet. Fördelarna med zink är att det är enklare att pressa, smälter vid lägre temperatur och är därför skonsammare mot verktyget. Ett zinkverktyg rätt byggt kan klara uppemot 1 miljon cykler med goda resultat och hög repetitionsnoggrannhet.

Det går också att få tunna godstjocklekar och hög finish kan uppnås på ytorna, t.ex. viktigt vid många former av ytbehandling av synliga ytor, t.ex. kromning eller förnickling. Detaljerna är oftast klara att använda direkt efter pressgjutning utan vidare bearbetning annan än eventuell trumling.

Användningsområden är som för aluminium men där kanske betydligt högre krav på måttoleranser eller finare krav på ytorna finns.