PVC (Polyvinylklorid)

PVC är en polymer som är uppbyggd av flera sammanbundna vinylkloridmolekyler. Det är en termoplast som tillverkas genom att man adderar klor till eten och används ofta inom byggnadsindustrin till bl.a. rör, plastmattor och isolering av kablar/ledningar.

Ett material som bara innehåller polyvinylklorid är tämligen styvt, varför man i regel tillsätter mjukgörare (ftalater) för att göra det mera lätthanterligt och tåligt. Materialet har god kemikalieresistens och väderbeständighet.

Vid förbränning av PVC bildas saltsyra och klorerade kolväten på grund av plastens innehåll av klor. Röken från förbränning är aggressiv och angriper metaller och elektronisk utrustning i bygg-naden. Fokus på saneringskostnader efter en sådan brand gör att många kunder föredrar andra alternativ istället.

Mjukgörarna avges kontinuerligt och kan migrera/angripa andra plastmaterial. De anses även vara miljöskadliga och hälsoskadliga och kan hämma reproduktionen.

Fagerhults produkter är internt kopplade med PVC-fria ledningar och på särskild beställning  kan även anslutningsledningen levereras i PVC-fritt utförande. PVC är ett material som i övrigt inte existerar i våra produkter.