PC (Polykarbonat)

Polykarbonat är både en transparent såväl som en infärgad termoplast med mycket hög hållfasthet – även i låga temperaturer. Den används ofta i applikationer där krav på stöt-, spark- och slagtålighet finns, bland annat till visir, maskinskydd, CD-skivor och andra produkter som behöver vara hållbara och/eller transparenta.

Materialet är självslocknande. Vid konstruktion måste hänsyn tas så att materialet inte utsätts för kontinuerliga spänningar vilket slutligen leder till sprickbildning.

Polykarbonat kan kallbockas (ungefär som plåt), extruderas i långlängd eller formsprutas. Inom belysning används den som isolator till lamphållare och plintar samt till kupor, reflektorer och dammskydd. Ofta är PC materialvalet i plastarmaturer som säljs som vandalsäkra.

Polykarbonat är repningskänsligt och har en begränsad tålighet mot UV-ljus som gulnar materialet varför man i tillämpliga fall tillsätter UV-stabilisatorer eller lackerar ytan med en UV-spärr (t.ex.  glas till bilstrålkastare). Det är även känsligt för kemiska angrepp, främst av baser, oxiderande syror, metanol, aromatiska, klorerade kolväten och ammoniak. Vid underhåll/rengörning av kupor, plastgavlar och dammskydd av våra produkter ska mild tvållösning användas. PC går även bra att metallisera.