Avsäkring av HF-don

Automatsäkringar för grupper med armaturer försedda med HF-don ska dimensioneras inte enbart efter märkströmmen utan framförallt med avseende på startströmmen. Den kortvariga startströmmen som uppstår i samband med att armaturerna tänds upp kan vid en felaktig dimensionering av automatsäkringen leda till att denna löser ut.

Startströmmen orsakas av kondensatorerna i HF-donets nätfilter. Startströmmens storlek är inte beroende av HF-donets effekt utan av dess konstruktion. Det förekommer relativt stora skillnader i startströmmens storlek mellan de olika leverantörerna av HF-don. På grund av karakteristiken på startströmmen rekommenderar vi att automatsäkringar med utlösningskarakteristik C används.

Finns behovet att kunna ansluta fler HF-don än det som anges i kolumn 1 ber vi er att kontakta vår kundtjänst för exakt uppgift.

Eftersom tillverkarna kontinuerligt utvecklar sina produkter är uppgifterna på denna sida inte bindande. För senaste uppgifter kontrollera med tillverkarna av HF-don.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar samt reserverar oss för ev. tryckfel.

Av tabellen nedan framgår hur många HF-don som kan anslutas till en belysningsgrupp som avsäkrats med en 16 A automatsäkring av typ C. Vi anger två olika värden:

Kolumn 1

Maximalt antal HF-don som, oberoende av fabrikat (Osram, Philips, Tridonic, Helvar) och typ, kan anslutas till automatsäkringen. Sålunda; om antalet HF-don som anges i kolumn 1 inte överskrids så behöver fabrikatet och typen på HF-donet inte vara känt för att anläggningen skall kunna dimensioneras på ett korrekt sätt.

Kolumn 2

Maximalt antal HF-don med visst HF-fabrikat. Värdet skall ses som en indikering på vad som är möjligt. De flesta fabrikat och typer av HF-don ligger inom intervallet mellan de värden som anges i kolumn 1 och i kolumn 2.

T5

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolumn 1
Samtliga HF-don
Kolumn 2
Vissa HF-don
Kolumn 1
Samtliga HF-don
Kolumn 2
Vissa HF-don
1×14 47 122 46 150
2×14 22 47 20 78
3×14 44 47 34 47
4×14 42 47 26 47
1×21 47 86 46 120
2×21 22 47 20 60
1×28 47 86 26 83
2×28 22 47 20 48
1×35 22 86 32 76
2×35 22 47 18 34
1×24 44 103 47 150
2×24 20 53 38 52
1×39 44 61 45 76
2×39 20 32 20 32
1×49 22 56 32 48
2×49 20 30 18 32
1×54 38 47 26 76
2×54 20 26 20 32
1×80 20 30 20 38
2×80 16 20 15 20

 

T8

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolumn 1
Samtliga HF-don
Kolumn 2
Vissa HF-don
Kolumn 1
Samtliga HF-don
Kolumn 2
Vissa HF-don
1×18 48 122 47 86
2×18 48 75 20 70
3×18 20 80 24 56
4×18 20 56 20 38
1×36 47 82 45 70
2×36 37 56 20 56
1×58 47 60 40 56
2×58 20 26 20 30
1×70 34 47 - -
2×70 18 20 - -
- = uppgift saknas f.n.        

 

 T5C

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolumn 1
Samtliga HF-don
Kolumn 2
Vissa HF-don
Kolumn 1
Samtliga HF-don
Kolumn 2
Vissa HF-don
1×22 33 74 24 54
1×22+1×40 22 56 - -
1×40 33 74 24 54
1×55 47 50 20 34
1×60 47 47 20 20
- = uppgift saknas f.n.        

 

FSD

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolumn 1
Samtliga
HF-don
Kolumn 2
Vissa
HF-don
Kolumn 1
Samtliga
HF-don
Kolumn 2
Vissa
HF-don
1×18 48 74 40 56
2×18 38 56 16 38
1×24 47 103 27 86
2×24 20 56 12 52
1×36 47 56 47 70
2×36 44 56 20 34
1×40 47 74 47 70
2×40 20 38 20 30
1×55 32 50 40 56
2×55 18 22 18 26
1×80 30 30 20 47
2×80 16 16 15 18

 

FSQ

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolumn 1
Samtliga
HF-don
Kolumn 2
Vissa
HF-don
Kolumn 1
Samtliga

HF-don
Kolumn 2
Vissa

HF-don
1×13 34 82 40 40
2×13 34 56 60 60
1×18 35 82 38 70
2×18 35 80 26 47
1×26 33 74 38 70
2×26 20 38 20 46

 

FSM

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolumn 1
Samtliga

HF-don
Kolumn 2
Vissa

HF-don
Kolumn 1
Samtliga

HF-don
Kolumn 2
Vissa

HF-don
1×13 34 118 40 40
2×13 34 116 60 60
1×14 47 94 47 47
2×14 47 94 47 47
1×17 47 94 47 47
2×17 47 94 47 47
1×18 35 152 38 70
2×18 35 128 26 48
1×26 33 144 38 70
2×26 20 102 20 46
1×32 33 124 38 50
2×32 20 64 20 26
1×42 33 124 38 50
2×42 20 54 12 26
1×57 31 85 22 38
2×57 17 17 - -
- = uppgift saknas f.n.        

 

Anmärkningar

  • Vid avsäkring av armaturerna ska hänsyn tas, förutom till startströmmen, även till den sammanlagda märkströmmen för gruppens armaturer, kabelns tvärsnittsarea samt genomsnittslängden för gruppens kablage.
  • Tabellernas armaturantal förutsätter samtidig tändning (samma strömbrytare) vid nätspänningens toppvärde.
  • Tabellernas värden gäller för 1-poliga automatsäkringar. Vid användning av flerpoliga automatsäkringar ska antalet armaturer minskas med 20 %.
  • Vid 16 A automatsäkringar med B-karakteristik ska gruppens storlek minskas till hälften och vid 10 A automatsäkringar med C- karakteristik ska gruppens storlek minskas med ca 40 %. För exakt dimensionering kontakta vår kundtjänst.