ALLFIVE

Marknadens mest effektiva IP44.

Under mer än två decennier har AllFive visat vägen i utrymmen där ljuset ofta tas för givet. Den har satt en helt egen standard för universalarmaturer och många har inspirerats och följt i våra spår. Uppdaterade AllFive är marknadens mest effektiva IP44-armatur som skapar nytta direkt när du exempelvis ska ersätta uttjänta lysrörsarmaturer. Universalarmaturen ger en låg kostnad genom hela användningen med över 50% energibesparing, genom att addera smart ljusstyrning kan du till och med spara upp till 95% energi. 

Från klarhet till självklarhet

AllFive har genomgående fokus på funktion och enkelhet. Inledningsvis för installatören, och över tid för användaren. Gaveln öppnas med ett tryck, kupan frigörs smidigt och armaturen kopplas in med några enkla steg.

Kabelgenomföringen är integrerad i gavelns gjutning och har inga extra detaljer som riskerar att lossna vid installationen. Varje del är minutiöst genomarbetad och förfinad för att underlätta installationen, förenkla demontering och möjliggöra framtida byten av komponenter.  

Allfive installation

Ingenjörskonst i världsklass

– enklare installation, smartare användning.

Effektivitet i alla led

Vår uppdaterade AllFive är nu optimerad med fokus på energieffektivitet — både idag och i framtiden. Det ger en låg kostnad genom hela användningen, och om du väljer premiumdioder med CLO 100 000 h får du en effektivare anläggning med högre bibehållningsfaktor.

AllFive kan fås med flera olika sensoralternativ där belysningen kan anpassas utifrån närvaro, dagsljus eller med trådlöst styrsystem. Med smart styrning ger armaturen rätt mängd ljus där det behövs — något som spar ytterligare energi. Nytt för Allfive är att den nu finns med vårt trådlösa Plug and Play-system Organic Response, vilket betyder att armaturen kan styras via samma ljusstyrningssystem som eventuell övrig belysning.

Bra ljus för alla, alltid

För att människor ska trivas och kunna göra ett bra jobb behövs bra ljus – även i de utrymmen som används mindre regelbundet eller inte nås av dagsljus. AllFive har en noggrant genomarbetad mikroprismatisk kupa som ger ett behagligt och väl avbländat ljus. Linjeprisman på kupans sidor riktar ljuset upp i taket och skapar en jämn luminansövergång. För att öka den visuella komforten ytterligare kan en heltäckande opal diffusor adderas.

Fler möjligheter

I vår konfigurator kan AllFive anpassas och konfigureras efter dina behov. Du kan välja bland redan optimerade standardversioner eller att skapa dina egna. Alla val sparas i ett produktdatablad som kan laddas ned tillsammans med unika ljusdatafiler.  

Konfigurera Allfive

Transparens för framtiden 

Vi vill vara transparenta och hjälpa våra kunder att göra medvetna val. I vårt arbete med att förfina AllFive har vi därför gjort en tydlig miljövarudeklaration (EPD) där armaturens livscykel dokumenterats noggrant.

Ladda ned 600 mm    Ladda ned 1200 mm    Ladda ned 1500 mm

Upptäck AllFive

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.