Induflex

Light at new levels. 

Vår driftsäkra och ljuskraftiga armatur Induflex är en utmärkt lösning för industrilokaler, lager eller dagligvaruhandel. Med lång livslängd, låg energiförbrukning och hög ljusprestanda är den optimal för ytor där underhåll och service av armaturer är svårtillgängligt och/eller innebär kostsamma avbrott i verksamheten. I en värld som numer aldrig riktigt sover behövs en pålitlig ljusmaskin som sköter jobbet dygnet runt – alla dagar.

Induflex

Framtidens optik redan idag

Går något att göra bättre, vill vi alltid göra det. Därför har vi i Induflex en nyutvecklad optisk innovation där vi placerat linser och bländskydd tillsammans, vilket ger ett behagligt och väl avvägt riktat arbetsljus. Detta gör att vi kan installera belysningslösningar som uppfyller UGR-kraven enligt standarden. Vår högflödesarmatur med premiumdioder ger dessutom 30% färre installationspunkter än sin föregångare (InduLED), vilket sparar både materialresurser och energi.

Optik

Olika förutsättningar, samma armatur

Ingen lokal är den andra riktigt lik, och olika verksamheter har sina speciella krav och förutsättningar. Därför finns Induflex i tre olika ljusfördelningar (smal- , medium- och bredstrålande). De är speciellt anpassade för att möta de olika krav som finns i till exempel smala höglager, breda truckgångar, verkstadsmiljöer eller inom fackhandel.

Ljusdisp.gif

Transparens för framtiden

Vi vill vara transparenta och hjälpa våra kunder att göra medvetna val. I vårt arbete med att förfina Induflex har vi därför gjort en tydlig miljövarudeklaration där armaturens livscykel dokumenterats noggrant.

Ladda ned EPD 1200 mm  Ladda ned EPD 1500 mm

Lyfter installationen till skyarna

Att avbryta verksamheten inom dagligvaruhandel, lager- eller industrilokaler kan ge stora ekonomiska effekter. Armaturerna monteras dessutom på flera meters höjd, inte sällan av en ensam installatör. Därför krävs en snabb, enkel och säker lösning. Induflex innovativa installationslösning med integrerat linfäste och snabbkoppling, kombinerat med en stabil armaturkropp med låg vikt, möjliggör effektiva monteringar och ger kortare stopp i verksamheten.

Lyser bara när det behövs

Armaturen finns med två olika diodlösningar, en med premiumdioder och en med standarddioder. Premiumdioderna har en driverfunktion med CLO (Constant Light Output) på L100 vilket innebär att de har samma ljusnivå efter 100 000 timmar brinntid, som vid driftsättning. Med CLO är det enkelt att spara energi, du får en högre bibehållningsfaktor och en mer optimerad anläggning.

För att ytterligare spara energi erbjuder vi smart ljusstyrning som kan justera belysningen efter verksamheten. Allt för ett väl anpassat och hållbart arbetsklimat.

Ljusstyrning

En långsiktig investering

Dagens val kan med lite otur bli morgondagens bekymmer. Att göra en klok investering för din höghöjdslokal från början, med energisnåla och uthålliga armaturer, innebär att du har en sak mindre att bekymra dig om de kommande decennierna – oavsett om din verksamhet är inom retail, lager, sport eller industri.

Upptäck Induflex

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.