fagerhult_belysning_gatan.jpg

Stadsgatan

Belysning av promenadstråk och mindre stadsgator är viktig för att skapa en mysig och inbjudande atmosfär i stadsmiljön. Ljussättningen ska skapa trygghet och trivsel och samtidigt bidra till att öka stadens attraktionskraft.

Ett viktigt krav idag är att förebygga ljusföroreningar genom att eliminera ljuset som sprids uppåt från armaturen. Våra produkter är designade på så sätt att ljusspillet minimeras och klarar därmed de höga krav på energieffektivitet som ställs på utomhusarmaturer av idag.

Belysning kring fasad och entré

Längs med fasaderna vid promenadstråket kan det finnas såväl bostadsentréer som ingångar till restauranger och butiker. Områdena kring entréer av olika slag ska vara väl upplysta. Samtidigt ska belysningen vara utformad på så sätt att den inte bländar.

Att använda sig av väggarmaturer längs fasaderna runtomkring kan vara ett bra alternativ. Armaturer med gatuoptik kan vara ett bra val om ljuset ska riktas direkt nedåt. En rundstrålande väggarmatur kastar även ljus på fasaden bakom. På mindre stadsgator med butiker längs med kanterna kan det räcka med den belysning som strålar ut från skyltfönstren. Eftersom det ofta finns bostäder i våningarna ovanför är det bra om belysning på högre höjder undviks i sådana miljöer.


Ljus på höjden

Stolparmaturer sprider ljuset över större ytor och passar bra som allmänbelysning på gatan och trottoaren. Som komplement till stolparna och som lite mer markerad belysning används de lägre pollarna. Med hjälp av ljus från pollare kan nivåskillnader markeras, vilket gör miljön mer lättnavigerad. 

Ljus påverkar dygnsrytmen

Belysning kan ha en negativ inverkan på miljön. Varje art på jorden har biologiska cykler som upprepar sig själva ungefär var 24:e timme. Dessa kallas cirkadianska rytmer eller helt enkelt dygnsrytm. I och med den elektriska belysningens utveckling har dygnsrytmen hos många människor ändrats. Forskare har uttryckt viss oro över att ett brett spektrum av sjukdomar har ett samband med störningar av denna rytm. Överdriven exponering för artificiellt ljus kan även få effekter på ekosystemet. Att använda aktiv styrning på belysning är därför en mycket god idé. 


Betydelsen av vitt ljus

Det vita ljuset uppfattas av ögat som naturligt ljus och kan hjälpa människor att känna sig tryggare när det är mörkt ute. Tack vare en överlägsen färgåtergivning och en högre upplevd ljusstyrka blir det lättare att urskilja både färger, former och detaljer. Ju äldre vi blir desto sämre blir oftast både vår syn. En 40-åring behöver till exempel fyra gånger så mycket ljus för att kunna se lika bra som en 20-åring. En 60-åring behöver åtta gånger så mycket ljus.