fagerhult_belysning_torget.jpg

Torget

Torget är både en mötesplats och symbol för staden. Här ska ljussättningen inte bara hjälpa till att öka känslan av trygghet, utan också skapa trivsamma möten. Rätt belysning på rätt plats framhäver stadens hjärta och skapar attraktiva mötesplatser.

Torget kan ses som ett rum i staden. På dagen finns de naturliga väggarna i form av fasader på husen som ofta omger torget. Kvällstid kan däremot rummets väggar bli svåra att urskilja. När rummet blir svårt att överblicka kan känslan av trygghet gå förlorad.

Skapa rumskänsla

Genom att belysa fasaderna får vi lättare en uppfattning om både storlek och form på rummet. Ljus på fina detaljer som statyer, bänkar, vatten och grönska kan hjälpa till att stödja både den sociala interaktionen och den rumsliga uppfattningen.

Ge effekter

För att skapa dramatiska effekter på statyer och fasader används strålkastare, nedåtriktad belysning eller infällda markarmaturer. Vad som används till vilket objekt beror på vilken effekt som ska uppnås.


En strålkastare kan sättas på en stolpe vilket gör att ljuset kan riktas högre upp på föremålet som ska belysas. Nedåtriktad belysning är effektivt för fasader och kan med fördel placeras skyddat under tak. Markarmaturer ger en helt annan effekt genom att belysa objekten underifrån.

En tumregel är att välja en smalstrålande armatur för smala objekt och bredstrålande armatur till större objekt. Tänk på att belysa från flera olika håll för att undvika att objektet känns endimensionellt. Tänk också på bländningsrisken. 

Undervattensbelysning är det självklara valet när det gäller belysning av fontäner och vattenspeglar. För att förstärka upplevelsen av vattnet kan RGB och ljusstyrning användas.

Visuell komfort

Att bli bländad är obehagligt och försämrar vår syn för en kort stund. Det kan också bidra till känslan av otrygghet. Belysningen behöver inte vara stark för att blända.

Tänk på att äldre människor generellt är känsligare för starkt ljus. Det beror främst på den med åldern ökande grumlingen av linsen men även på en minskad adaptationsförmåga. Placera alltid armaturer så att risken för bländning minimeras.

Att använda undervattensbelysning

Undervattensbelysning på fot är enkelt att installera om man jämför med infälld belysning. Kom ihåg att placera armaturen så att risken för bländning minimeras.

Vissa fontäner har vattenstrålar som ska belysas. För att uppnå bästa effekt i sådana sammanhang bör armaturen placeras alldeles under vattenytan (max en decimeter) och sitta så nära munstycket eller den plats där vattenstrålen landar i vattnet som möjligt. Ljusstrålen bör också riktas så att den följer vattenstrålens väg. Effekten blir då att strålarna lyser i mörkret.

Förebygg vandalism

Armaturer på utsatta platser kan innebära stora kostnader för underhåll och reparation. Risken att belysningen blir vandaliserad är ständigt överhängande. Välj produkter med så hög IK-klassning som möjligt.

Tänk på att en vacker plats sällan blir vandaliserad lika ofta som en något tristare plats. Kanske kan vandalismen stävjas genom att stadens ytor blir vackrare?