e-SenseMotion_6.png

Connected Solution

Det här är en moln- och webbaserad lösning som innebär att du kan fjärrstyra och kontrollera belysningen på distans via en gateway som har kontakt med installationen.

Lösningen erbjuder allt som Linked Solution kan plus möjligheten att logga in på en webbsida och kontrollera energikonsumtionen, följa olika mätvärden som t.ex. nivån av närvarodetektering eller bli underrättad när armaturen är defekt och behöver repareras. All information hämtas från molnet.

Kompletterande fördelar

• Ökad drifteffektivitet och minskade underhållskostnader.
Du kan skicka reparatörerna dit de behövs, när de behövs.

• Uppmätt energi per armatur för en bättre energi-rapportering.

• Trafikintensitetsmätning genom räkning av antal PIR-triggar.

• Belysningsanläggningens hållbarhet, kvalitet och drifts-säkerhet förbättras med god övervakning.

• Flexibel tillgänglighet med användarvänlig, webbaserad mjukvaruplattform.


Se fördelarna med Linked Solution