e-Sense Organic

Plug and play

e-Sense Organic är ett trådlöst Plug and Play-system som utvecklats för arbetsplatser och lärmiljöer. Sensorerna är integrerade i armaturen som bara behöver anslutas till nätspänningen för att systemet ska vara igång. Med appen kan du göra grundläggande inställningar och enkelt driftsätta systemet.

Google play
Apple
App-organic

e-Sense Organic

En hållbar lösning för energieffektiva lokaler

portal-organic

Fjärrövervaka utrymmen

Få en översikt över energiprestandan över dagen, veckan eller zoner, för att enkelt kunna optimera energiförbrukningen. Ta del av realtidsuppdateringar, schemalägg och planera belysningen för att enkelt möta din lokals behov med e-Sense Organics webbaserade portal.

Kartlägg rörelse, minska energikostnader, förbättra flexibilitet, produktivitet och utnyttjande av utrymmen, via e-Sense Heat Mapping funktion.

Fagerhult ✕ Swegon

Ett fastighetsprojekt kan ofta vara en komplex historia, med många aktörer inblandade som ska samverka i olika delprojekt. Var och en är expert med fokus på just sin leverans, så det är inte konstigt om det ibland uppstår otydligheter och suboptimering. 

I samarbete med Swegon, lanserar Fagerhult en ny tjänst som paketerar smart belysning och inomhusklimat med samma styrsystem. Genom att koppla samman två erkänt effektiva och framtidssäkra lösningar; e-Sense Organic och WISE, reduceras antalet produkter för slutanvändaren och tillsammans kan vi göra stor skillnad för det upplevda inomhusklimatet.

Tändstickan, Sweden


"The conference rooms are separate zones and are controlled independently, also lit with Multilume Flat Delta with e-Sense Organic. In these rooms the lighting is controlled via a wireless wall panel that makes it possible to dim and create scenarios separately for the room. The solution with integrated e-Sense Organic does not need any commissioning at all."

e-Sense Organic

Så fungerar det

Alla armaturer har en egen sensor som reagerar på närvaro och dagsljus. Varje sensor delar, tar emot och sänder informationen till armaturerna i närheten så att ljuset fortplantar sig i lokalen.

e-Sense Organic

När du har framtiden med i planeringen