Organic Response

Så fungerar detSmart sensornod som är integrerad i varje armatur

Den integrerade sensorn - hjärtat i systemet - är uppbyggd av flera funktioner och armaturen behöver bara anslutas till nätspänningen för att systemet ska vara igång. En PIR-sensor för närvarodetektering gör att belysningen tänds upp när det är människor i rummet, samt dimras ner och släcks vid frånvaro. Med Organic Response lyser det bara när det behövs.


Organic_Step_1_100px.png Organic_Step_2_100px.png Organic_Step_3_100px.png
Sensorn känner av närvaro Sensorn skickar ut en signal till nästa sensor (sin granne) Ljusnivån anpassas utefter signalen

Organic_PIR_IR_bounce.png

Kommunikationen mellan armaturerna sker trådlöst via IR-signal liknande en vanlig fjärrkontroll. Signalen från en sensor som detekterar närvaro sprids via golvyta till andra sensorer som distribuerad intelligens vidare samt tar emot och sänder information om närvaro och ljusnivå.Organic_Presense_levels.jpg

Vid närvaro är systemet förprogrammerat så att det endast lyser 100% i aktuell närvarozon, för att succesivt dimras ner till armaturrad 16. Ju längre ifrån desto lägre ljusnivåer. Rekommenderat sensoravstånd är 1–3 meter.

Sensorerna reagerar även på dagsljus och kan mäta ljuset på arbetsytan för att automatiskt dimra ner ljuset vid infallande dagsljus för att spara ytterligare energi

 

Organic_Zones.gif


Automatisk närvarodetektering

Alla armaturer på det här kontoret har en egen sensor som reagerar på närvaro. Varje sensor delar, tar emot och sänder informationen till armaturerna i närheten så att ljuset fortplantar sig i lokalen. Sensornoderna vet direkt hur långt ifrån de är från den upptäckta rörelsen. Ju närmare en person befinner sig en armatur desto högre ljusnivå. Om personen sedan närmar sig en annan armatur tänds denna upp till nästa högre nivå, osv.

Systemet kan också hantera signaler från flera källor och kommer alltid att justera sig till den förbestämda ljusnivån baserat på avståndet till den detekterade närvaron.

 

Automatisk grundprogrammering

Lokaler renoveras och byggs om och arbetsplatser/klassrum förändras ofta i takt med verksamhetens behov. Eftersom Organic Response är ett trådlöst system som inte kräver någon ny kabeldragning kan det snabbt installeras i befintliga lokaler som renoveras eller förändras med ny hyresgäst. Du kan enkelt driftsätta ljusstyrningen på nytt.

Eftersom systemet grundar sig på infraröd kommunikation så konfigureras systemet automatiskt om sin närvarodetektering om du sätter upp nya mellanväggar eller ändrar planlösningen. Det förhindrar att armaturerna kommunicerar med varandra och du behöver endast ändra armaturens zon eller lägga till en ny zon. Ytterligare optimeringar utförs enkelt med appen.Externa sensorer för fullständig täckning

I utrymmen som exempelvis korridorer är en extern Organic Response-sensor en perfekt lösning för att optimera hela arbetsplatsen. Sensorn är kompatibel med alla DALI-armaturer, infällda, ytmonterade eller downlights, och är lämplig för utrymmen som inte tillåter en integrerad lösning. Alla funktioner finns i samma sensor oavsett om den är integrerad i armaturen eller extern infälld eller utanpåliggande.

Om du vill addera en skena med spotlights till din Organic Response installation så finns även en extern skenmonterad sensor.

Gör ingenting alls – eller anpassa in i minsta detalj

Allt du behöver för att optimera ditt system ytterligare, finns i appen. Där kan du t.ex. justera flöde, ljusnivåer och kalibrera dagsljusstyrning, sedan enkelt skicka vidare dina inställningar till armaturer i systemet.

Möjligheterna är många, du kan dela in dina armaturer i olika zoner för att enkelt skräddarsy belysningen efter olika behov, programmera olika scenarion som du senare enkelt kan byta emellan.