Fagerhult ✕ Securitas

 

Tillsammans med Securitas presenterar Fagerhult ett smart samarbete där vi paketerar ljusstyrning med säkerhet. Genom att dra nytta av befintlig belysningsarkitektur, med utvidgad funktionalitet, underlättar systemen hantering av flöden och resurse vid tillbud och utrymning.

Vi levererar två sorters lösningar, en offline och en online, som på olika sätt ger verktyg för ett säkert och effektivt hanterande vid kriser. Systemen kan, vid brand eller olyckor, understödja larmutrustningen för att lokalisera medarbetare kvar inne i byggnaden – eller se vart ovälkomna intrång gjorts.

Organic Response – redo med ett klick

Lösningarna bygger på Fagerhults trådlösa ljustyrningssystem, Organic Response. Ett Plug and Play-system som utvecklats för arbetsplatser och lärmiljöer. Sensorerna är integrerade i armaturen som bara behöver anslutas till nätspänningen för att systemet ska vara igång.  

Securitas1.png

Burglar Alarm Integration 

Är du rädd för att dina lokaler ska få besök av ovälkomna gäster? Eller vill du kunna aktivera larmet och vara förvissad om att lokalerna är tomma? Genom att använda det befintliga belysningssystemet sparar vi på installationskostnaderna och material. De inbyggda sensorerna i armaturerna hjälper dig som fastighetsägare att få en total överblick av dina utrymmen, vilket reducerar antalet onödiga utryckningar.  

Vill du veta mer om systemet och hur det kan optimeras för era lokaler?  

SecuritasBAI.gif

De inbyggda sensorerna i armaturerna skapar automatiskt ett mesh-nätverk, vilket ger en utökad möjlighet att detektera närvaro.

Mesh-nätverket ansluter och kommunicerar med en Gateway, och du får automatiskt fler och tätare sensorer som kommunicerar med fastighetens larmsystem.  

Gatewayen kommunicerar i sin tur direkt med Securitas larmsystem, och ger en ökad överblick och möjlighet till bättre grundade beslut vid tillbud och larm.  

Utökad granulär larmdetektering

Mångfaldiga dina detektionspunkter, även i känsliga utrymmen, genom att använda befintliga belysningssensorer.

floorplan.gif

Vi värdesätter din integritet  

Alla smarta innovationer bygger på ett flöde av data. Men ingen av dessa lösningar lagrar eller använder informationen till något annat än för en överblicksbild i realtid. Systemen följer alla integritetsdirektiv och finns enbart till för att höja tryggheten och säkerheten.

Med framtiden i bakhuvudet 

För oss är det viktigt att tänka hållbart. Tack vare integrationen av två befintliga system ger lösningen färre elektroniska komponenter och enheter. Möjligheten att enkelt uppdatera garanterar också en framtidssäkrad produkt.  

Securitas2.png

Presence Concept 

Förutom Burglar Alarm Integration finns också en online-baserad lösning, kallad Presence Concept. Även den är baserad på Organic Response, och är lämpligt för portalanslutna installationer. I och med anslutningen kan securitasansvariga i operationscentret, se en live-vy av lokalerna med en heatmap. I händelse av evakuering är detta ett ypperligt sätt att minimera onödiga tillbud och olyckliga felbeslut. Presence Concept finns i två varianter, och kan användas enskilt eller som ett tillägg till Burglar Alarm Integration. 

Hur kan vi optimera systemet för era lokaler?  

Securitas Operation Center (SOC) möjligheter.

SecuritasSOC.gif

Securitas operations center tar emot larmet och startar omedelbart en övervakning i realtid av lokalerna.

Genom att använda sig av Organic Response, kan larmpersonalen överblicka närvaro/frånvaro i alla utrymmen och snabbt bestämma sig för rätt åtgärd.

Operatören kan undersöka lokalen närmare med hjälp av kameror från Axis, göra utrop i lokalen eller skicka en patrull till platsen. 

Automatiserade händelser. 

SecuritasAuto.gif

I händelse av brand eller tillbud, tänds en förprogrammerad evakueringsrutt – upplyst av armaturerna.

Organic Response detekterar närvaro/frånvaro i lokalerna med sina PIR-sensorer, i alla utrymmen som har en armatur.

Ett förinspelat evakueringsmeddelande sänds ut i lokalerna, genom högtalare runtom i byggnaden.

I SAMARBETE MED


Securitas_Logotype_RedWhite_RGB.png

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.