Fagerhult ✕ Swegon

 

I samarbete med Swegon, lanserar Fagerhult en ny tjänst som paketerar smart belysning och inomhusklimat med integrerade styrsystem. Luftkvalitet, temperatur och ljus är viktiga faktorer som påverkar både vår hälsa och vår förmåga att prestera.

Mest vaken-tid inomhus

Idag tillbringar vi den största delen av dygnet inomhus, därför är ett bra inomhusklimat viktigt för oss människor, för att kunna trivas och må bra.

Avvikelser i temperatur och belysning är faktorer vi är känsliga för. Belysning har en stark påverkan på vår upplevda arbetsmiljö, dels rent visuellt för att kunna lösa arbetsuppgifterna, men också ur ett hälsoperspektiv med möjlighet att ändra färgtemperatur eller ljusintensitet för att få bästa komfort. Även luftkvalitet och inomhustemperaturen är viktig på en arbetsplats. Att sitta i en arbetsmiljö med dålig luftkvalitet eller fel temperatur är direkt otrevligt, och påverkar också vår hälsa och prestationsförmåga.

Dålig belysning och illa anpassat inomhusklimat kan leda till huvudvärk, muskelspänningar och koncentrationssvårigheter.

 

Tillsammans kan vi göra stor skillnad för det upplevda inomhusklimatet.

WISE

WISE-systemet hanterar behovsstyrt inomhusklimat, alltså ventilation samt värme och komfortkyla. Det grundläggande syftet med WISE är att anpassa inomhusklimatet till exakt den nivå som behövs. Det ventilerar, kyler och värmer varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket inverkar negativt på komforten, utan enbart när och så mycket som det behövs. 

När du har framtiden med i planeringen

Ett fastighetsprojekt kan ofta vara en komplex historia, med många aktörer inblandade som ska samverka i olika delprojekt. Var och en är expert med fokus på just sin leverans, så det är inte konstigt om det ibland uppstår otydligheter och suboptimering. Det finns idag en mängd smarta system på våra arbetsplatser, men det kan också finnas en frustration kring att alla dessa system inte pratar med varandra. Ofta kräver de dessutom varsin uppsättning av tillbehör, som närvarogivare eller fjärrkontroller.

Styrning av inomhusklimat och belysning är ett exempel på två system som kan samverka med varandra på ett smartare sätt. Swegon och Fagerhult reducerar i detta samarbete antalet produkter för slutanvändaren, genom att koppla samman två erkänt effektiva och framtidssäkra lösningar; Organic Response och WISE med samma sensorteknik.

- Två system, två lösningar,
men enklare användning.

 

Fagerhult ✕ Swegon 

Organic Response

Fagerhults trådlösa Plug and Play-system Organic Response har utvecklats specifikt för arbetsplatser, av olika storlekar. Sensorerna är integrerade i armaturen som bara behöver anslutas till nätspänningen för att systemet ska vara igång. Med appen kan du göra grundläggande inställningar och enkelt driftsätta systemet.


 

Vill du veta mer?

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.

Har du några frågor eller funderingar? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig!

Läs mer om vår personuppgiftspolicy.