Hälso- och sjukvård

Operationssal

Operationssalen är sjukhusets hjärta, där flera discipliner möts –med olika förutsättningar och krav. Ambitionen är alltid att göra ingreppen så smidiga och snabba som möjligt, för att minimera påföljande komplikationer för patienten.

Operationssal

En lugn miljö 

I operationssalen är uppmärksamheten helt fokuserad på den enda person som kanske inte ens minns att den varit där – patienten. Den moderna operationssalen är multifunktionell och tvärdisciplinär, och all vårdpersonal som befinner sig där har tydliga uppgifter att lösa. Inte bara måste salen vara utformad för att underlätta arbetsflödet och säkerställa en klinisk och antiseptisk miljö, det ska också vara en godkänd och fungerande arbetsplats.

Patientintaget bör ha ett lugnt ljus eftersom hela situationen i sig är stressande för den som ligger där i väntan på operationen. Med en relativt låg nivå med ett varmt ljus utmed rummets väggar skapar vi förutsättningar för att patienten ska känna sig lugn samtidigt som vi har tillräckligt med ljus för att operationen ska kunna förberedas av vårdpersonalen. 

1. Lägre ljusnivåer vid patientintag skapar lugn för patienten.

Olika sorters ingrepp 

Även om många kirurgiska ingrepp är rutinoperationer, ställs det alltid lika höga krav på den tekniska utrustningen. Den visuella kapaciteten är avgörande för att vårdpersonalen ska genomföra säkra ingrepp och göra korrekta bedömningar. Då är det av största vikt betydelse att man kan lita på tekniken.  

2. Vid öppen kirurgi tänds rummet upp för att se färger och hudtoner på ett naturligt sätt.

Kirurgiska ingrepp görs med olika tekniker, och dessa kräver olika instrument och inställningar. För öppen kirurgi krävs i själva operationsområdet specialarmaturer med en belysningsstyrka på upp till 100.000 lx.

3. Vid titthålsoperationer används grönt ljus bakom skärmen, vitt ljus över patientens ansikte och orange ljus som övergång mellan grön och vitt ljus. Det skapar bra kontrast mot skärmar, ger en bättre synkomfort och minskar risken för metamerism.

För titthålskirurgi däremot anpassas hela operationssalen för att skapa ett bra arbetsljus och att underlätta synuppgiften för personalen. Med RGBW-lösningar säkerställer vi synsäkra operationssalar rättade efter den moderna sjukvården. Olika moment och situationer får det ljus som är bäst just för den situationen via ett enkelt och intuitivt val på en skärm.

Produktförslag

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.