Hälso- och sjukvård

Intensivvård

För en svårt sjuk eller skadad patient är vistelsen på intensivvårdsrummet avgörande. Här är de visuella förhållandena kritiska för patientens säkerhet, så att vårdpersonalen kan undersöka, behandla och övervaka patienten på rätt sätt.

Intensivvård

Tappa inte rytmen

Det är inte tänkt att patienten ska stanna länge på intensivvårdsavdelningen, utan hen ska slussas vidare till specialiserade avdelningar när läget stabiliserats. Många patienter är inte vid medvetande under sin vistelse på intensivvårdsavdelningen, men oavsett patientens skick så är det av stor vikt att patientens dygnsrytm inte rubbas. Om man lyckas bibehålla den blir förutsättningarna för sömn och återhämtning mycket bättre.

Därför rekommenderar vi att patienten får mycket ljus under dagen, för att dämpa dåsighet och ge förutsättningar för en bra nattsömn. Under eftermiddag och kväll minskas intensiteten och ljuset blir varmare, vilket ökar melatoninproduktionen i kroppen. Under natten bör intensivt och kallt ljus undvikas, för att patienten ska kunna koppla av och återhämta sig. 

Ljusplanera utefter Human Centric Lighting

Human Centric Lighting är belysningslösningar som möter människans visuella, biologiska och emotionella ljusbehov genom en kombination av dagsljus och elektriskt ljus. Med belysning som stöttar människans cirkadiska rytm skapas arbetsmiljöer som får människor att både sova och må bättre samt bli mer produktiva. Detta uppnås bland annat genom en kombination av olika nivåer av ljusintensitet samt olika färgtemperatur. För att få rätt dos av ljus kan vi antingen välja mycket ljus under kort tid eller mindre ljus under längre tid, från 30 minuter till 3 timmar. Från Fagerhult rekommenderar vi att börja dagen med 250 melanopiska lux i 2 timmar.

Belysning med biologisk påverkan på vår dygnsrytm kan planeras inom ramarna för alla belysningsprojekt med hjälp av faktorn Melanopic Ratio, som vi redovisar för alla våra armaturer.

1. Dag 4000 K. Kallare och relativt intensivt ljus under dagtid hjälper patienten att dämpa dåsighet och att komma in i dygnsrytmen.
2. Kväll 2700 K. Minskad intensitet och varmare ljus under kvällen ökar melatoninproduktionen och förbereder kroppen för nattsömnen.
3. Natt Amber. Låga ljusnivåer med Amber ger patienten förutsättningar till sömn och återhämtning utan att störas av ljuset under vakna perioder.

Fatta rätt beslut

Rummen på intensivvårdsavdelningen är idag högteknologiska och uppkopplade, tack vare alla medicinska innovationer. Intensivvårdsrummet är uppbyggt med omvårdnaden i fokus, med bra åtkomst till medicintekniska installationer och ett väl fungerande arbetsljus för vårdpersonalen. Belysningen kan behöva monteras och installeras på armar, eller i vägg/tak, för att frigöra ytor och öka flexibiliteten i rummet.

En okulär undersökning av patienten är av största vikt för att fatta beslut om rätt behandling. Därför rekommenderar vi en hög grad av allmänbelysning och mycket god färgåtergivning. Förinställda nivåer och scener, gör det enkelt att reglera ljuset efter olika scenarier och behov. Verksamheten i rummet är beroende av möjlighet till mycket ljus när det verkligen behövs, vilket normalt är 1000 lx på sängen.

Produktförslag

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.