Hälso- och sjukvård

Korridor

Korridorer är inte bara kommunikationsytor, de kan också vara karaktäriserande stråk för orientering genom större vårdinrättningar. En bra kommunikationsyta syftar till att underlätta förflyttning, flöde av människor och att ge struktur i byggnaden.

Korridor

Rum för förflyttning och orientering

Korridorer och kommunikationsytor i sjukhusmiljöer är utformade för att underlätta för sjukvårdspersonal och vårdtagare, både i fråga om förflyttning men också orientering i lokalerna. Här spelar belysningen stor roll för att förtydliga verksamhetens olika funktioner. Ett väl utformat belysningssystem skapar trygghet och säkerhet för patienter, personal och besökare, dag som natt.

En viktig aspekt att ta med i korridorsbelysningen är att ljuset inte ska blända sängburna patienter som transporteras mellan avdelningar eller enheter. För personalen är det viktigt med relativt höga ljusnivåer för att ge en tydlig visuell överblick av patienten och omgivningen. I vissa fall kan korridoren också vara en yta där personalen måste utföra vissa vårdmoment. Då är ett anpassat ljus, med rätt lux-värden, avgörande för att kunna ge patientsäker vård.

Det finns många olika typer av korridorer; öppna kommunikationsytor, samlingsplatser, eller en mer traditionell korridor, kanske försedd med kommunikationstavlor eller patientincheckningar. Nedan beskrivs hur de olika utrymmena kan ljussättas på ett effektivt sätt.

Traditionella korridorer

Ljus optimerar rumsmedvetenheten och ger en kontinuerlig känsla av säkerhet och trygghet. I en trängre yta, såsom en korridor, krävs ljus som inte bländar de som använder passagen, eller att ljuset lyser in i angränsande rum. Infällda linjära armaturer hjälper till att signalera riktning och styra flöden i korridoren. Vi rekommenderar belysning med minst 100 lx i traditionella korridorer. Man bör även beakta vertikalt ljus för rummets väggar, kommunikationstavlor och receptioner. Dagtid bör den genomsnittliga belysningsnivån ligga på 200 lx på vårdavdelningar där korridorerna används såväl för att navigera sig, som för arbetsstationer och förhandsundersökning av patienter samt sittgrupper.

Öppna kommunikationsytor   

Om den öppna kommunikationsytan ska utnyttjas, till exempel för väntrum, ställer det andra krav på belysningen. Infällda armaturer ger ett behagligt och avbländat ljus, och en kombination med pendlade armaturer ökar variationen i ljusmiljön och bidrar till rumsligheten. Addera gärna wallwashers utmed väggarna, för att skapa ett lämpligt omfältsljus. Vi rekommenderar 200 lx och att man kontrollerar den cylindriska belysningsstyrkan för att öka möjligheten till god visuell kommunikation i allmänna ytor och väntrum för anhöriga och patienter.

Ljusstyrning i korridorer 

För den här typen av ytor rekommenderar vi styrsystemet Organic Response. Vi har utrustat varje armatur med en sensor som känner av närvaro och frånvaro, som kommunicerar trådlöst mellan varandra. Detta så att vi kan optimera belysningen ur ett trygghetsperspektiv. 

Produktförslag

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.