Tunable White i olika rum

Var ska man applicera lösningar med färgtemperaturstyrning? Det enkla svaret är ju egentligen alla rum med begränsad tillgång till dagsljus eller rum där man av någon annan anledning vill kunna variera färgtemperaturen. Här visar vi några utrymmen där vi tycker att det kan vara lämpligt ur ett biologiskt perspektiv men det finns fler exempel, speciellt inom sjukvården.

Bättre ljus i konferensrummet

Konferensrum ligger ofta mitt i byggnaden utan tillgång till dagsljus. Det är en yta där färgtemperaturstyrning kan användas på flera sätt. Ska vi vara aktiva har vi ett kallare ljus, ska vi fokusera ett varmare ljus. Vid videomöten har vi väl alla upplevt att ljuset i rummet får oss att se sjuka ut på skärmen för att kameran inte kan hantera ljuset lika bra som det mänskliga ögat. Med färgtemperaturstyrning kan vi få till exakt rätt ljus för varje uppgift. Här är det lämpligt att variera ljuset på väggarna med Pleiad Wallwasher G3.

Produkter

Pleiad Wallwasher G3

En asymmetrisk downlight för ljussättning på väggar med ett ljus som når ända upp till takvinkeln. Finns även med Tunable White för dynamiskt ljus.

Gå till produkt

Pozzo I Delta

En infälld armatur i tre olika storlekar. Reglerbart Delta-bländskydd i två lägen ger hög effektivitet och optimal ljuskomfort med olika uttryck.

Gå till produkt

Allt ljus på mig i hörsalen

Utbildning eller heldagskonferens? Likväl som att ha scener med olika belysningsnivåer är det smart att även styra färgtemperaturen. Med tidsstyrning ger ljusets färg deltagarna en uppfattning om tiden på dagen eller så kan färgtemperaturen användas för att skapa olika scener. Uppiggande kallt ljus med höga nivåer för aktivitet och varmare med lägre nivåer för koncentration. Ljuset på främre delen styrs separat allt efter vad som pågår där.

Produkter

Pleiad Wallwasher G3

En asymmetrisk downlight för ljussättning på väggar med ett ljus som når ända upp till takvinkeln. Finns även med Tunable White för dynamiskt ljus.

Gå till produkt

Aktivitet eller vila i pausrummet

I pausrum av olika slag är färgtemperaturstyrning ett självklart val. En paus i kallt ljus piggar upp oss medan ett varmare ljus lugnar ner oss. Här har vi valt infällda Pozzo som också ger ett intryck av ljusbrunnar som i sig ger en känsla av dagsljusinsläpp. Då är det naturligt att också kunna imitera det dagsljus man vill ha, oavsett tid på dygnet.

Eftersom den som pausar också har kontroll över ljuset styrs det med en enkel kontrollpanel.

Produkter

Pozzo I Delta

En infälld armatur i tre olika storlekar. Reglerbart Delta-bländskydd i två lägen ger hög effektivitet och optimal ljuskomfort med olika uttryck.

Gå till produkt

Välkomnande i entrén eller väntrummet

I entrén eller väntrummet styrs ljuset med fördel med router så att man kan imitera dagsljus, både i intensitet och färg. Detta kan vara särskilt viktigt om det saknas naturligt dagsljusinfall i rummet. Lösningen ger en känsla av att ha tillgång till dagsljus även om rummet ligger så till i byggnaden att man inte får det naturligt eller i begränsad omfattning. Pozzo infälld skapar en känsla av naturliga ljusbrunnar. Dagsljuskänslan förstärks av att vi sätter ljus på väggarna med Pleiad Wallwasher G3.

Produkter

Pozzo I Delta

En infälld armatur i tre olika storlekar. Reglerbart Delta-bländskydd i två lägen ger hög effektivitet och optimal ljuskomfort med olika uttryck.

Gå till produkt

Personligt ljus i cellkontoret

Ett cellkontor är det enklaste rummet att applicera en Tunable White-lösning i, det är bara en användare som kontrollerar ljuset efter egna preferenser. Kallt, intensivt ljus när du vill aktivera dig ordentligt, varmt dämpat ljus vid samtal eller läs- och tankearbete som kräver koncentration. En pendlad Combilume direkt/indirekt där vi kopplar på Pleiad Wallwashers G3 för ljuset på väggarna. Hela rummet styrs med en enkel panel.

Produkter

Combilume Direkt/indirekt

En pendlad arbetsplatsarmatur med sidoemitterande dioder som skapar direkt/indirektljus.

Gå till produkt

Pleiad Wallwasher G3

En asymmetrisk downlight för ljussättning på väggar med ett ljus som når ända upp till takvinkeln. Finns även med Tunable White för dynamiskt ljus.

Gå till produkt

Dynamik på storkontoret

Storkontoret kan inte styras efter var och ens personliga preferenser eftersom rummet ljussätts gemensamt för alla medarbetare. Här rekommenderas styrning med en routerlösning som varieras över tid och anpassar färgtemperatur efter ljuset utomhus. I taket Multilume Flat och för att förstärka känslan av ett naturligt dagsljus ljussätts väggarna med hjälp av Pleiad Wallwashers G3.

Produkter

Multilume Flat Delta

En infälld arbetsplatsarmatur i olika storlekar för alla typer av undertak. Delta-bländskydd ger effektivitet och optimal ljuskomfort.

Gå till produkt

Pleiad Wallwasher G3

En asymmetrisk downlight för ljussättning på väggar med ett ljus som når ända upp till takvinkeln. Finns även med Tunable White för dynamiskt ljus.

Gå till produkt