CLO - konstant ljusflöde

Lysdioder (LED) har som många andra ljuskällor den egenskap att ljusflödet minskar över tid då dioden åldras. Denna ljusnedgång är i stort sett linjär över diodens livslängd. Med en programmerbar driver kan armaturen själv kompensera för denna ljusnedgång. Detta kallas för Constant Light Output (CLO), det vill säga konstant ljusflöde.

I början av sin livslängd startar armaturen på en lägre driftström. Under tid ökas sedan strömmen successivt över den aktuella tiden för att kompensera lysdiodens ljusnedgång. Kompensationen sker helt automatiskt utan att anläggningsägaren behöver göra något.

Fördelen med CLO är att anläggningen inte behöver överinstalleras för att kompensera för en framtida ljusnedgång från dioderna. Med CLO får man rätt ljus från armaturen under den förutbestämda tidsperioden. CLO gör också att installationen ger en mindre miljöpåverkan. Även driftkostnaden och hela anläggningens totalkostnad blir därmed lägre.

 

Utomhusarmaturer med CLO som standard

 

 

Inomhusarmaturer med CLO som standard