Kloroprengummi Neopren (CR)

Har mycket god ålder- och väderbeständighet. God beständighet.

Mot oljor, sväller i mineraloljor men förstörs ej. Mycket goda mekaniska egenskaper. Finns endast i svarta blandningar. Kristalliserar sig i kyla. Temperaturområde -20 °C till +100 °C.