Bibehållningsfaktorn i ljusberäkningar inomhus

Den uppdaterade Ljusamallen inomhus (utgåva 1, maj 2015) har ett nytt sätt att använda armaturens bibehållningsfaktor i ljusberäkningar. Det nya är att armaturer med L90 vid 50 000 h drift gynnas och får en högre bibehållningsfaktor än armaturer med lägre L-värde.

Bibehållningfaktorns funktion är att ta hänsyn till ljusnedgången

Ljusflödet från alla typer av ljuskällor minskar med tiden. Ljusnedgången redovisas individuellt för varje LED-armatur som L-värde. L90 vid 50 000 h drift betyder att armaturen har kvar 90 % av sitt ursprungliga ljusflöde efter 50 000 h drift. Bibehållningsfaktorns funktion i ljusberäkningen är att ta hänsyn till installationens ljusnedgång. Med andra ord säkerställer bibehållningsfaktorn att belysningsinstallationen uppfyller driftvärdet.

Den nya bibehållningsfaktorn

Enligt Ljusamallen inomhus (utgåva 1, maj 2015) beräknas bibehållningsfaktorn fram individuellt för varje armatur med hjälp av formeln:

Ljusnedgång × Lampbortfall × Armaturnedsmutsning × Rumsnedsmutsning = Bibehållningsfaktor

Ljusnedgången finns i armaturspecifikationen och tillhandahålls av armaturtillverkaren. Värden för lampbortfall, armaturnedsmutsning och rumsnedsmutsning finns angivna i Ljusamallen.

L90 vid 50 000 h är en fördel när man använder den nya bibehållningsfaktorn

Det som händer med den nya bibehållningsfaktorn är att:

  • L-värdet vid 50 000 h påverkar bibehållningsfaktorn
  • Högre L-värde ger högre bibehållningsfaktor
  • Armaturer med högre bibehållningsfaktor kan uppfylla driftvärdet med färre armaturer

Exempel: Skolsal med L80-armaturer eller L90-armaturer

Uträkning av bibehållningsfaktor för pendlade armaturer i ren miljö

Armatur Ljusnedgång   Lampbortfall   Armaturnedsmutsning   Rumsnedsmutsning   Bibehållningsfaktor
L80-armatur 0,80 × 1,00 × 0,94 × 0,95 = 0,71
L90-armatur

0,90

× 1,00 × 0,94 × 0,95 = 0,80

Värden för lampbortfall, armaturnedsmutsning och rumsnedsmutsning finns angivna i Ljusamallen.

Skillnaden i en ljusberäkning

Installationen med L80-armaturer får driftvärdet 445 lux vilket inte är tillräckligt för att klara standardens krav på 500 lux. För att installationen ska uppfylla kraven behöver den utökas till att omfatta tolv armaturer. L90-armaturerna som har högre bibehållningsfaktor uppfyller standardens krav på 500 lux med nio armaturer. På så vis gynnas L90-armaturerna då de genom det nya sättet att använda bibehållningsfaktorn uppfyller standardens krav med färre armaturer.

 

L80

L90
 

Skolsal med pendlade
L80-armaturer enligt den
nya bibehållningsfaktorn

Skolsal med pendlade
L90-armaturer enligt
nya bibehållningsfaktorn

Krav enligt SS-EN 12 464-1   500 lux  500 lux
Bibehållningsfaktor   0,71  0,80
Nyvärde   625  625
Driftvärde (medel)   445 lux (klarar ej kravet)  501 lux