Showrooms

PREP WORK - STOCKHOLM

När människor mår bra, presterar vi som bäst. Därför har vi tillsammans med en mängd experter skapat en kontorsmiljö som utgår från att optimera anställdas välmående, detta genom att tillfredställa så många sinnen som möjligt. Vilken påverkan har arbetsplatsens utformning, belysning och ljudnivå på människors välmående, produktivitet och hälsa?

Välkommen till PREP WORK och för en upplevelse utöver det vanliga!
Läs mer om Prep Work i Innovator (engelska)

Intresserad av ett besök? 

Boka ett besök