Standarden EN12464-1

Belysning av innendørs arbeidsplasser

Siden 2003 har EU-landene hatt en felles standard for belysningsplanlegging av innendørs arbeidsplasser. Den nye utgaven ble utgitt i august 2021 og må tre i kraft senest i februar 2022.
I Norge beskrives disse anbefalingene i publikasjonene fra Lyskultur. Nedenfor finner du et sammendrag av standarden.

Ønsker du en oppdatering av endringene i standarden, kan du se vårt webinar (fra 24/9 2021).