Belysning av innendørs arbeidsplasser

Standard EN 12464-1 kortfattet

Siden 2003 har EU-landene hatt en felles standard for belysningsplanlegging av innendørs arbeidsplasser. I Norge beskrives disse anbefalingene i publikasjonene fra Lyskultur. I september 2021 kommer en ny europeisk utgave, se innhold vi har kategorisert og oppsummert nedenfor.

Standard EN 12464-1 kortfattet

Som tidligere har standarden omfattet krav til belysningen av arbeidsflaten, dataskjermer og de umiddelbare omgivelsene. Basert på den nye kunnskapen om feltbelysning ble det også lagt til krav til belysning i tak og vegger samt sylindrisk belysning i den forrige utgaven. Den store nyheten er at disse kravene til "rommets lyshet" nå er innført i tabellarbeidet, og er mer differensiert. De tar bedre hensyn til brukerens behov og er i flere tilfeller økt og bedre tilpasset kravene til belysningsstyrke for hver oppgave og type lokaler. Minimumskravene gjelder under normale visuelle forhold, men et høyere modifisert krav er nå også spesifisert når det finnes andre betingelser.

Øvrige anbefalinger og krav kan fremgå i tabellen under "Bemerkninger", for eksempel at belysningen skal kunne justeres i klasserom, kontorer og auditorier. Vi i Fagerhult synes nivåene i standarden er et godt steg på veien. Men vil du dra full nytte av lysets positive effekter, trengs det mer lys enn det standarden krever. Økte anbefalte verdier for norske forhold finnes også i belysningsbransjens lysveileder Lyskultur.

Belysning av arbeidsflaten

I tabellene angis det krav til belysningsstyrker for en rekke forekommende arbeidsoppgaver, innen alt fra kontor, skole og omsorg til industri. Standarden krever en belysningsstyrke på 500 lx for en vanlig kontorarbeidsplass.

Indirekte lys i tak (omgivelseslys)

Standarden angir belysningsstyrker for hver spesifikke arbeidsoppgave og type lokale, normalt mellom 30 lx – 100 lx. For å oppnå de positive effektene som er gjengitt i Fagerhults studier, foreslår vi en belysningsstyrke på ca. 300 lx.

Vertikalt lys på vegger (omgivelseslys)

Standarden angir varierende belysningsstyrker for hver spesifikk arbeidsoppgave og type lokale, normalt mellom 50 lx – 150 lx. For å oppnå de positive effektene som er gjengitt i Fagerhults studier, foreslår vi en belysningsstyrke på ca. 250 - 300 lx.

Sylindrisk belysningsstyrke (i lokaler med krav til god visuell kommunikasjon)

Den sylindriske belysningsstyrken påvirker fremfor alt den visuelle kommunikasjonen og muligheten til å tolke ansikter, hendelser og gjenstander. Standarden angir vanligvis en sylindrisk belysning på mellom 50 - 150 lx avhengig av type arbeidsoppgave og lokale.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.