Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency.

Det å bruke energi på en smart måte sitter i ryggraden vår, og vår fremste mulighet til å gjøre en forskjell er å redusere energien som armaturene våre forbruker når de brukes. Her spiller integrert lysstyring, effektive produkter og insentiver til å velge grønn elektrisitet en viktig rolle. Ved å skape forutsetninger for riktig lys, på riktig sted og til riktig tid, kan vi bidra til å redusere unødvendig energiforbruk og spare planetens ressurser.

 

VÅRE MÅL ER:
 

– at 100 % av belysningsløsningene våre skal kunne kobles til og styres på den måten som er mest effektiv i det miljøet de brukes i.

– at 100 % av vårt sortiment løpende skal oppdateres i treårsperioder med den nyeste teknologien som muliggjør mer energieffektive løsninger.

 


 

Icons-7-11.png

FNS GLOBALE MÅL NR. 7 & 11

Bærekraftig energi for alle

Den globale energieffektiviteten må økes raskere. Vi kan bidra ved å hjelpe våre kunder med å redusere energiforbruket over tid. Det betyr at det kan produseres mindre strøm, og overgangen til grønne energikilder og energi for alle går raskere.

Bærekraftige byer og samfunn

Byene våre vokser og fortettes, noe som stiller høye krav til bærekraftig byutvikling og bygging. Med lysstyring og smarte løsninger kan vi øke sikkerheten og skape levende byer, uten å gå på kompromiss med energieffektivitet eller lyskomfort.

7.3 Doble økningen i energieffektivitet

Produktene våre blir stadig mer effektive – ved hjelp av bedre dioder, smartere design og effektiv lysstyring.

11.6 Redusere byers miljøpåvirkning

Mer enn 15 % av all elektrisitet som produseres globalt brukes til belysning. Med en av bransjens mest effektive belysningsløsninger og smart lysstyring har vi potensial til å redusere vår kollektive påvirkning.

11.7 Skape trygge og inkluderende grøntområder for alle

Lys er en forutsetning for at grøntområder og offentlige rom skal kunne brukes trygt også når det er mørkt. Med lysstyrings- og nærværsensorer kan lys være tilgjengelig ved behov, samtidig som man sparer energi når ingen er i nærheten.

Hva gjør vi for å nå målene våre?

 

Det finnes ikke noe mer unødvendig enn armaturer som lyser når ingen er der. Derfor kan alle våre armaturer utstyres med lysstyring som enten betjenes med bevegelsesdetektor eller med forhåndsprogrammerte belysningsløsninger. Alt for å redusere unødvendig energiforbruk og ta vare på jordens ressurser. Vi har lysstyringssystemer og løsninger for alle typer bruksområder. Våre to største systemer er Organic Response til kontorer og læringsmiljøer og Citygrid som er utviklet til utemiljøer.

Med CLO kan du unngå overinstallasjon, noe som betyr mindre installert effekt og i enkelte tilfeller også færre armaturer. Når diodene i LED-armaturene brukes, reduseres lysstyrken. Derfor har de fleste av våre armaturer CLO, Constant Light Output eller konstant lysstrøm og betegnes med L100.

Armaturer med CLO på L100 betyr at armaturene har samme lysnivå etter 100 000 timers brenntid som ved igangkjøring. Det gjør det enkelt å spare energi. Du får en høyere retensjonsfaktor og et mer optimalisert anlegg. Vi sparer energien vår for fremtiden.

Bol.com er den største e-handelsaktøren i Nederland. Hovedkontoret ligger i Papendorp Park i Utrecht, og her leier de totalt 40 000 kvadratmeter kontorlokaler fordelt på 46 etasjer. På oppdrag fra Bol har vi installert over 6000 Organic Response-sensorer (og 90 gateways) i lokalene, noe som gir en direkte energisparing og smart lysstyring. Via et omfattende trådløst nettverk deler sensorene data om tilstedeværelse og energiforbruk i hvert enkelt rom, og Bol har nå full kontroll over hvordan energien brukes.

Selv hvordan kontorlandskap, møterom og andre områder brukes kan følges via varmekart helt ned hvert enkelt armatur. Nettverket er sikret for fremtiden og muliggjør ytterligere tilkobling mot ulike plattformer for eiendomsautomatisering (Building Management Systems) for ytterligere optimalisering og for å utvide innsikten. Totalt er det oppnådd en besparelse på 60 % sammenlignet med tidligere installasjoner. Dette tilsvarer en reduksjon på 400 tonn CO2 (per år).

For å sikre våre kunders behov for energieffektive belysningsløsninger, har vi vår egen, svært lokale produksjon av sensorer og LED-kort. Med stor, samlet kompetanse skjer utvikling og produksjon ved vår egen fabrikk, noe som gir oss god kontroll over kvalitet og produksjon. Her foretar vi grundige tester og gjør kontinuerlige forbedringer med tanke på kvalitet, funksjon og bærekraft.

life-earth-on-black.gif

Våre livssyklusanalyser (LCA-er) viser at armaturene våre har størst miljøpåvirkning i bruksfasen. I de fleste tilfeller representerer energiforbruket ved bruk mer enn 75 % av armaturens totale klimagassutslipp hvis man ser på hele livssyklusen. En effektiv måte å redusere energiforbruket på, og dermed også miljøpåvirkningen, er å velge armaturer med lysstyring og konstant lysstrøm (CLO). Vi anbefaler også brukeren å velge energi fra fornybare kilder som sol, vind eller vannkraft.

Våre prioriterte satsingsområder

Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions

Les mer

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials

Les mer

Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production

Les mer