Fagerhult Belysning AS

Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven er en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Forbrukertilsynet skal veilede om og føre tilsyn med loven. Du finner mer informasjon om Åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettside (Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet).

Virksomhetens organisering og driftsområde

Fagerhult Belysning AS markedsfører og selger belysningsarmaturer i Norge, hovedsakelig under varemerket Fagerhult. Den norske virksomheten har avdelingskontorer på Lysaker (Hovedkontor), Tønsberg, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Fagerhult Belysning AS er et heleid datterselskap av Fagerhult Belysning AB, Sverige. Fagerhult Group er Nordens største, og et av Europas ledende belysningskonsern. Mesteparten av produksjonen av varer som blir solgt gjennom det norske salgsselskapet er lokalisert til Fagerhult Belysning AB’s  fabrikk i Sverige, men det kjøpes også inn varer fra konsernets øvrige fabrikker, samt noen eksterne.

Hvordan vil Fagerhult Belysning AS følge opp Åpenhetsloven

Fagerhult vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Vår globale tilstedeværelse krever at våre ansatte og forretningspartnere tar ansvar – for seg selv og andre. Vi har derfor utarbeidet våre egne etiske retningslinjer, Code of Conduct, som omhandler våre forretningsprinsipper, menneskerettigheter og arbeidsforhold, miljø, samt oppfølging og informasjon.

Alle ansatte i konsernet er forpliktet til å følge disse retningslinjene. Vi videreformidler også retningslinjene til våre forretningspartnere, og informerer dem om at vi forventer at de følger Code of Conduct. For mer informasjon omkring Code of Conduct henvises det til Fagerhultgruppens hjemmesider (Sustainability - Fagerhult Group).

Aktsomhetsvurderinger, åpenhet knyttet til arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er fulgt opp i flere år. Status rundt dette kan man lese om i Fagerhult Group Sustainability Report som hvert år publiseres her: Sustainability - Fagerhult Group.

Fagerhult oppfordrer alle våre ansatte og forretningspartnere til å rapportere eventuelle brudd på Fagerhult Groups etiske retningslinjer og andre retningslinjer. Vi har en egen anonym varslingskanal på vår hjemmeside (Sustainability - Fagerhult Group ). Her kan man be om råd eller rapportere en evt bekymring.

Status pr mars 2023

Innen 30. juni 2023 vil vi å publisere en redegjørelse som oppsummerer status på arbeidet med Åpenhetsloven.

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi etterlever Åpenhetsloven kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: kundeservice@fagerhult.no

 

Denne siden ble oppdatert 25.04.2023 klokken 12.00