Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions.

Vi tenker langsiktig, utfordrer inngrodde tankemønstre og ser sirkularitet som den eneste riktige veien fremover. Vi ønsker å møte en økt etterspørsel etter nye produkter og løsninger med varer som muliggjør gjenbruk, resirkulering eller gjenvinning. Vårt arbeid med utvikling og konstruksjon er derfor basert på en rekke sirkulære designprinsipper med et langsiktig perspektiv og et klart fremtidsperspektiv i fokus.

 

VÅRE MÅL ER:
 

– å skape og implementere sirkulære forretningsmodeller.

– at nyutviklede produkter skal kunne repareres, renoveres, gjenbrukes eller resirkuleres.

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

FNs globale mål nr. 12

Bærekraftig forbruk og produksjon

Innen 2030 skal vi redusere mengden avfall markant og samtidig skape en bærekraftig forvaltning og bruk av naturressursene våre. Vi ønsker å bidra til å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre samt nye forretningsmodeller der vi tenker nytt og annerledes og som kan utgjøre en betydelig forskjell.
 

12.2 Bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser

Ved hjelp av nye forretningsmodeller kan vi bidra med effektiv bruk av naturressurser.

12.5 Redusere avfallsmengden betydelig

Vi skal forebygge og redusere avfall ved hjelp av vår design og ved å bruke resirkulerte/gjenvunnede materialer i produktene våre for å sikre at disse kan resirkuleres når de ikke lenger skal brukes.

Hva gjør vi for å nå målene våre?

Med en sirkulær tankegang kan vi gjenbruke og resirkulere ressurser på en mer bærekraftig og langsiktig måte. Vårt initiativ Re:Furbish oppdaterer gårsdagens design og teknologi med dagens fremskritt og innovasjoner, slik at morgendagens krav oppfylles. Med konseptet Re:Furbish kan vi fornye, gjenbruke og bygge om eksisterende belysningsløsninger. Med nye LED-lyskilder og intuitiv lysstyring via Organic Response kan mye energi spares samtidig som belysningen kan tilpasses virksomhetens behov i dag og øke både lyskvalitet og lyskomfort.

Et eksempel er Greenhouse Solna Strand, et bærekraftsprosjekt i regi av Humlegården Fastigheter AB, der 2700 gamle armaturer gjenbrukes – med en miljøbesparelse på hele 75 tonn karbondioksid. De nye armaturdelene testes i laboratoriet vårt og bygges om og moderniseres på stedet. Samtidig oppgraderes de til moderne nærvær- og dagslysstyrte LED-armaturer med Organic Response.

Kvisten er et armatur som inneholder både fornybart materiale og resirkulert plast. Ved å gjenbruke reflektorer fra utrangerte TV-apparater, fant vi en ny og miljøvennlig materialkilde. De gjenbrukte reflektorene blir tatt vare på når TV-apparatene demonteres, og deretter sendes de til vår leverandør som skjærer dem til slik at de passer til sin nye funksjon i Kvisten. Ved å tenke sirkulært skaper vi synergier med andre næringer, samtidig som vi reduserer bruken av fossile og jomfruelige materialer.

Vi ønsker å gjøre en forskjell og påskynde overgangen til en mer sirkulær bygg- og eiendomssektor i Sverige, og derfor har vi blitt med i Center for Circular Construction (CCbuild). Dette er en arena hvor bransjens aktører møtes og samarbeider om gjenvinning og sirkulær materialflyt i bygging, riving og forvaltning. Via plattformen er det også mulig å delta i Fagerhults sirkulære konsept Re:Furbish. CCBuild ledes av IVL Svenska Miljöinstitutet og er utviklet i et bredt samarbeid med aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Dessverre kan ikke produktene våre leve for alltid. Det er derfor viktig at en armatur som har nådd slutten av produktets livssyklus, resirkuleres og at materialene brukes til nye produkter. Ved gjenvinning av en armatur skal det sorteres som elektrisk avfall, på denne måten legges det til rette for å utnytte mest mulig materiale. På det svenske markedet er El-Kretsen ansvarlig for gjenvinning av elektrisk avfall og på deres nettsider finner man ytterligere informasjon om hvordan armaturer gjenvinnes i sluttproduktet. I andre markeder har vi tilsvarende samarbeid med tilsvarende organisasjoner, der vi oppfyller vårt produsentansvar som er regulert i WEEE-direktivet.

life-earth-on-black.gif

Våre livssyklusanalyser (LCA) viser at materialene, dersom brukeren velger fossilfri elektrisitet, utgjør rundt 85 % av armaturens klimapåvirkning i livssyklusen. For å redusere påvirkningen til materialene, har vi som mål å skape og implementere sirkulære forretningsmodeller. Vi vil også å sikre at nyutviklede produkter er produsert av materialer som kan repareres, pusses opp, gjenbrukes eller resirkuleres.

Våre prioriterte satsingsområder

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency

Les mer

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials

Les mer

Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production

Les mer