Belysningsguider

Skole og læringsmiljø

Det finnes forskjellige typer belysningsløsninger som passer for forskjellige aldersgrupper og momenter i undervisningen. Et godt planlagt læringsmiljø øker elevens muligheter for å delta i undervisningen og muligheten til å beholde konsentrasjonen gjennom lengre arbeidsøkter.

Klasserom

Klasserommet er et dynamisk sted der mange undervisningsmomenter skal gjennomføres. Det er også et sted for trygghet og arbeidsro. Med våre belysningsløsninger ønsker vi å bidra til å skape et inkluderende læringsmiljø.

1 mins lesing

Klasserom med pendlet belysning

I klasserommet er det viktig å ha god balanse mellom direkte lys mot arbeidsflaten og omgivelseslys mot vegger og tak. Våre pendlende armaturer fordeler lyset effektivt uten å blende og gir jevn belysning på arbeidsflaten.

2 mins lesing

Klasserom med innfelt belysning

Hvis man ønsker en renere himling, kan man velge en innfelt løsning. Det er også lurt å flytte armaturene lenger ut mot veggene, slik at man får mer lys på veggene, og å supplere med avblendet tavlebelysning.

1 mins lesing

Korridor og åpen flate

Korridorer er ikke bare kommunikasjonsflater, de kan også være en karakteristisk åpning gjennom skolen. En god kommunikasjonsflate skal forenkle forflytning, strøm av mennesker og gi bygningen struktur.

1 mins lesing

Bibliotek og lesesal

Det klassiske skolebiblioteket er modernisert og digitalisert, men det har fortsatt de klassiske funksjonene. Her får elevene mulighet til selvstudier, gruppearbeid eller til å finne informasjon.

2 mins lesing

Aula og auditorium

I en aula eller et auditorium må det være plass til både vanlig og uvanlig undervisning. Men uansett om det er eksamen, konsert eller presentasjon, må lyset i lokalet kunne tilpasses slik at opplevelsen blir optimal.

1 mins lesing

Flerbrukshall

Moderne innendørsanlegg for idrett og trening ligger vanligvis i tilknytning til skoler. Det er helt avgjørende at idrettshallen utnyttes maksimalt. Ofte brukes den til undervisning på dagen og av lag og foreninger på kveldene og i helgene. 

2 mins lesing

Skolegården

Skolens læringsmiljøer fortsetter også utenfor klasserommet. Utendørs finner vi en like viktig del av skolens miljøer – muligheten til avkobling og hente seg inn igjen i skolegården.

1 mins lesing

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.