Belysningsguider

Industri og store høyder

God belysning er viktig i industrien for en problemfri produksjon og for at medarbeiderne skal trives og være trygge. Vi hjelper dere gjerne med å skape holdbare og energieffektive belysningsløsninger for hele virksomheten. 

Prosessindustri

Store haller, høyt under taket, høye temperaturer, smusspartikler og bearbeiding med forskjellige typer væsker. Både omgivelsene og arbeidet i prosessindustrien stiller høye krav. Da er det veldig viktig at lokalenes belysning gir de riktige forutsetningene for at alt arbeid skal kunne utføres effektivt og uten risiko for arbeidsskader.

1 mins lesing

Montering

I monteringsavdelingen gjøres det detaljert arbeid som krever stort fokus gjennom store deler av arbeidsskiftet. God belysning skaper ikke bare forutsetninger for at personalet skal kunne utføre arbeidet sitt – det kan også øke arbeidskomforten og redusere risikoen for yrkesskader.

2 mins lesing

Pakkeområde

Et pakkeområde er et sentralt sted i industrien og et av de siste trinnene i en lang arbeidskjede. At arbeidet kan utføres uhindret og med best mulig presisjon er en forutsetning for at produkter skal kunne leveres i tide.

1 mins lesing

Lave lagre

I et lavt lager utføres en stor del av arbeidet manuelt, noe som stiller høye krav til belysningen i gangene. Da er det veldig viktig at det er tilstrekkelig med lys blant hyllene, slik at det blir enklere å jobbe.

1 mins lesing

Høye lagre

Lagre kan variere i størrelse, og for å utnytte arealet effektivt, er det ofte høyt under taket. Arbeidet utføres både på gulvet og i høyden ved hjelp av trucker, men uansett arbeidshøyde er det viktig med et jevnt lysnivå.

1 mins lesing

Lossing

Lossingen er det siste stoppet på produktenes reise gjennom industriens mange rom. Bruken av området varierer gjennom døgnet, og derfor må belysningen være fleksibel og følge personalets nærvær og bevegelser.

1 mins lesing

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.