Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production.

Vi har alltid vært opptatt av å ha en bevisst og bærekraftig produksjon. Vi har aktivt valgt 100 % fornybar energi fra blant annet vannkraft og solenergi. Dette gir oss et godt utgangspunkt når vi nå tar nye skritt mot netto nullutslipp i Scope 1 og Scope 2* fra vår svenske fabrikk: med redusert ressursbruk, kontinuerlig økte energibesparelser og en mer sirkulær bruk av materialer. 

* Scope 1 er direkte utslipp fra vår virksomhet. Scope 2 er indirekte utslipp fra energien vi kjøper og bruker i eiendommene våre – som elektrisitet, fjernvarme og avkjøling. 

 

VÅRE MÅL ER:
 

– å nå netto nullutslipp fra vårt produksjonsanlegg i Sverige.  

– å unngå å levere avfall til deponi.

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

FNS GLOBALE MÅL NR. 12
 

Bærekraftig forbruk og produksjon

For å oppnå bærekraftig utvikling må vi forvalte og bruke naturressurser på en bærekraftig måte samt redusere avfallsmengden ved å forebygge, gjenbruke og resirkulere avfall. Vi kan bidra ved å skape en langsiktig bærekraftig produksjon.

12.2 Bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser

Vi har allerede i lang tid tatt bærekraftige valg for å redusere vår påvirkning fra elektrisitet og varme.

12.5 Redusere avfallsmengden betydelig

Vi skal ikke levere avfall til deponi – alt skal resirkuleres, hovedsakelig til materialgjenvinning.

12.6 Oppmuntre selskaper til å velge bærekraftig praksis og bærekraftsrapportering

Vi rapporterer utslippene fra vår virksomhet (Scope 1 + 2) som en del av vår bærekraftsrapportering.

Hva gjør vi for å nå målene våre?

 

For å kunne bidra til en fremtid som preges av bærekraftige beslutninger, er det viktig for oss å ha en markedsnær produksjon. Vår svenske fabrikk i Fagerhult ligger fortsatt der den lå da alt startet og har blitt utvidet rundt førti ganger i form av stabile investeringer. Dette har gjort det mulig for oss å sikre at produktene våre holder den kvaliteten og standarden vi ønsker og som oppfyller morgendagens krav.

På vår vei mot en mer bevisst produksjonsenhet har vi investert i og installert solcellepaneler på taket på vår svenske fabrikk. Panelene genererer rundt 140 000 kWh strøm i året, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til tretti leiligheter. Våre ansatte kan også lade elbilene sine i arbeidstiden med energi fra solcellepanelene.

Vi resirkulerer alt produksjonsavfall i den grad det er mulig. I produksjonen vår har vi mer enn tretti fraksjoner der vi resirkulerer materialer og samtidig gjør det mulig å resirkulere dem i så ren form som mulig. Vi samarbeider med Stena Recycling, som sikrer at avfallet vårt får nytt liv gjennom innsamling og resirkulering. Cirka 1 % av avfallet vårt sendes til deponi, og hele 85 prosent av materialene resirkuleres og kan få et nytt liv som noe annet. Resten av avfallet resirkuleres til ny energi som kan varme opp hjem og bygninger.

life-earth-on-black.gif

Våre livssyklusanalyser (LCA) viser at produksjonen utgjør en svært liten del av den totale klimapåvirkningen til armaturene våre. Dette skyldes at vår produksjon drives av 100 % fornybar energi, for eksempel sol- og vannkraft. Vi resirkulerer så og si alt avfallet vårt til materialer og energi. Dette er en viktig del av vårt sirkulære arbeid, og vi er opptatt av å bli enda mer effektive for å minimere påvirkningen ytterligere. Vi sier aldri at nok er nok.

Våre prioriterte satsingsområder

Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions

Les mer

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency

Les mer

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials

Les mer