Produktene våre gjør fremtiden lysere. Ikke mørkere.
 

For oss handler bærekraft om balanse og langsiktighet. Både i produksjonen, investeringer, sosiale aspekter og teknologiske innovasjoner. Siden vår fabrikk i Fagerhult har en vannkilde og et naturreservat rett utenfor døren er selskapets miljøpåvirkning ekstra viktig for oss. Vi utvikler alle våre produkter med dette i tankene.

 

Vårt bærekraftløfte - for et bedre miljø og en bedre fremtid.

Vi skal utfordre oss selv for å finne nye veier og skape handling. Vi har som mål å oppnå de kortsiktige målene innenfor de fem prioriterte handlingsområdene innen 2030.

Les mer om våre fem handlingsområder

Oppdag Discovery igjen.

Vi ønsker å ta skrittet inn i fremtiden ved hjelp av innovative løsninger og materialer, slik at vi kan gjøre verden til et litt bedre sted. I dette tilfellet med én dråpe om gangen. I vår oppdaterte armatur Discovery, som erstatter Discovery Evo, er plasten ISCC-sertifisert og laget av fornybart råmateriale i stedet for av fossil olje. 

Målet vårt er at produktene våre skal bestå av 80 prosent fornybare eller resirkulerte materialer innen 2030. Dette er et skritt på veien dit.

Les mer om Discovery

Re:Furbish.

Med en sirkulær tankegang kan vi gjenbruke og resirkulere ressurser på en mer bærekraftig og langsiktig måte. Med vårt tiltak Re:Furbish oppdateres gårsdagens design og teknologi med dagens fremskritt og innovasjoner, slik at morgendagens krav oppfylles.

Re:Think. 

På starten av 70-tallet var vi pionerer med Fabian, en plastarmatur. Men tidene forandrer seg, og materialer og fremgangsmåter som tidligere var helt riktige, er ikke det i dag. Ved å bytte ut materialet i armaturkroppen med fornybare ressurser i vårt mest populære produkt Multilume, reduserer vi klimapåvirkningen fra armaturstammen med 81%. Vi håper at dette valget kan utgjøre en positiv forskjell for miljøet og føre til en ny tilnærming til bruken av ressurser og enheter i produksjonsindustrien.

Vi satser på solen.

Vi har startet på reisen mot en mer bevisst produksjonsenhet ved å installere solcellepaneler på taket på fabrikken vår i Habo. Panelene genererer cirka 140 000 kWh strøm hvert år, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til 30 leiligheter. Ved hjelp av ladestolper kan de ansatte lade bilene sine gjennom arbeidsdagen. 

Energieffektivitet og CLO.

Når diodene i LED-armaturene brukes, reduseres lysstyrken. Derfor har de fleste av våre armaturer CLO, Constant Light Output eller konstant lyseffekt, og betegnes med L100. Det innebærer at CLO-armaturene har en høy faktor for opprettholdelse av lyseffekten. Noe som igjen gir mer optimaliserte anlegg. Siden man kan redusere overinstallasjonen. Mindre overinstallasjon gir lavere installert effekt, og i enkelte tilfeller også færre armaturer. Derfor har Fagerhults CLO-armaturer med L100 samme lysnivå etter 50 000 timers brenntid som den første gangen armaturen tennes.

Interne tester + eksterne tester = høy kvalitet.

Produktene våre testes under reelle forhold, slik at kundene våre kan stole på at de er av høyeste kvalitet. Siden 1993 har laboratoriet vårt, TeknikCentrum, hatt en SMTA-avtale med Intertek ETL Semko. Det innebærer at vi selv har lov til å utføre alle nødvendige tester for både S- og ENEC-merking. Både testutstyr, kvalitetssystem og personalets kompetanse er kontrollert og godkjent. Armaturer vi ikke kan teste selv, sendes ut til testing, slik at vi kan garantere at de holder den høye kvaliteten vi krever.

stenarecyclingblue.png

Å spare ressurser.

Vi er klar over at jordens ressurser er begrenset, og derfor gjenvinner vi vårt produksjonsavfall i størst mulig grad. Vi samarbeider med Stena Recycling, som samler inn mesteparten av avfallet vårt, og alt som kan få nytt liv blir resirkulert. Mindre enn 1 prosent av avfallet vårt sendes til deponi, og hele 85 prosent av materialet resirkuleres og kan leve videre etter at det har vært hos oss. Resten av avfallet resirkuleres til ny energi som kan varme opp hjem og bygninger. 

Ansvarsfulle aluminiumsprofiler.

Vi bruker aluminiumsprofiler i mange av produktene våre, siden materialet har gode egenskaper og lav vekt. Men aluminium er også et materiale det kreves enorme energimengder å produsere, noe som er kostbart for planeten, og som kan føre til store CO2-utslipp i utvinningen. Fra og med 2022 bruker Fagerhult bare aluminiumsprofiler som er sertifiserte, med krav til opprinnelsesmerking av materialet, og der energien i produksjonen bare kommer fra fornybare kilder. Denne endringen reduserer CO2-påvirkningen fra produksjonen av aluminiumsblokker med 40 prosent sammenlignet med det europeiske gjennomsnittet, og det har 78 prosent lavere klimapåvirkning sammenlignet med verdensgjennomsnittet. 

Life-Cycle-LCA.png

Et produkts livssyklus.

En livssyklusanalyse (LCA) er en grundig vurdering av hvordan forskjellige produkter eller tjenester påvirker miljøet. I analysen oppsummeres produktets effekter fra alt fra produksjon til avfallshåndtering. Her kan du lese mer om hvordan vi arbeider med livssyklusanalyser, samt om resultatene våre og den innsikten vi har fått. 

Hva inneholder produktene våre? 

For alle armaturer finnes det en materialdeklarasjon som viser hvilke typer materialer produktet inneholder. En del produkter har også tredjepartsgransket Environmental Product Declaration (EPD), en internasjonal form for miljødeklarasjon. Målet er at alle nyutviklede armaturer fra Fagerhult skal ha en EPD. Du finner de tilgjengelige EPD-ene under Nedlastinger eller på de respektive produktsidene.

Img

Lyset er tent, men det er ingen hjemme.

 

Det finnes ikke noe mer unødvendig enn armaturer som lyser når ingen er der. Derfor kan alle våre armaturer utstyres med lysstyring som enten betjenes med bevegelsesdetektor eller med forhåndsprogrammerte belysningsløsninger. Alt for å redusere unødvendig energiforbruk og ta vare på jordens ressurser. Dette kan naturligvis fjernstyres med en app eller en portal på datamaskinen, slik at du unngår unødvendige reising hvis du glemte å slukke lyset før du gikk.

Barn

Human centric lighting (HCL)

 

Det største bærekraftsaspektet, som vi av og til glemmer å snakke om, er at mennesker trives bedre når det er lyst. Alle produktene våre er lagd med ett formål – å bidra til et bedre arbeidsmiljø og et bedre utemiljø. Målet er at de offentlige områdene vi lyser opp med produktene våre, skal være bedre å arbeide i takket være god belysning. Dette er basert på vår grunnleggers opprinnelige idé om at riktig lys forenkler menneskers hverdag.

DDL

Double Dynamic Lighting (DDL)

 

Double Dynamic Lighting (DDL) er et nytt konsept for lysdesign for dynamisk innendørsbelysning, utviklet for å forbedre innemiljøer og øke det psykiske velbehaget til de som oppholder seg der. Det er en del av en helhetlig og bærekraftig tilnærming til belysning, med vekt på balanse og helse. For oss handler bærekraft og helse om langsiktighet og proaktiv innsats. 

Bright Future

Fremtiden blir lysere med Bright Future.

 

Med organisasjonen «Bright Future» bidrar Fagerhult til en lysere fremtid ved å spre miljøvennlig og helsevennlig belysning til fattige og utsatte mennesker i land i Afrika. Prosjektet fremmer kvinnelig entreprenørskap, øker inntekten for lokalbefolkninger og reduserer CO2-utslipp. Bare CO2-utslippet fra bruk av parafinlamper i Sør-Afrika er høyere enn hele Spanias årlige CO2-utslipp.

Sertifiseringer

Vi arbeider hele tiden for å bli bedre. Som en global aktør i markedet har vi et stort ansvar, som vi tar på største alvor. Derfor er vi sertifisert i henhold til ISO 14001 (miljø) og ISO 9001 (kvalitet).

intertek_900114001.png


 

Dokumenter om bærekraft

Siden 2017 har bærekraftsrapporten vår vært en del av Fagerhult Groups årsrapport.