VÅRT SYN PÅ BÆREKRAFT

Godt lys til alle tider.

Tidene forandrer seg, men mennesket er det samme. Vi samles rundt lyset. Siden 1945 har vi produsert belysning til arbeid, kreativitet og trivsel, i harmoni med naturlig lys og ved bruk av smart teknologi som følger menneskets behov. Vi skaper riktig lys på riktig sted – når det trengs.

Med fokus på godt lys ser vi fremover og beskytter miljøet vårt og fremtidsutsiktene til fremtidige generasjoner. Vi tar ansvar for å minimere vår egen klimapåvirkning, og vi deler gjerne vår kunnskap med andre. Gjennom nøye balanserte beslutninger og kloke økonomiske prioriteringer kan vi skape muligheter, innovasjoner og løsninger som gir lys i dag – og i fremtiden.

Vi skal være ledende innen utvikling av belysningsløsninger som fremmer trivsel og kreativitet.


Vi har sluttet oss til Science Based Targets (SBTi) og forplikter oss dermed til å oppnå netto nullutslipp fra hele virksomheten vår på lang sikt samt å redusere utslippene våre i samsvar med Paris-avtalens mål på 1.5 °C.

Innovative of mind

MindCopy2.png

Sustainable at heart

HeartCopy.png

Kjernen i vårt bærekraftsarbeid

For å kunne handle klokt og gå i riktig retning, er det nødvendig med kunnskap og tydelige mål. I vårt bærekraftsarbeid har vi gjennomført grundige livssyklusanalyser (LCA) for å beregne vår – og våre produkters – miljøpåvirkning i hele livssyklusen. Resultatet utgjør grunnlaget for våre høye mål og veileder oss i arbeidet fremover.

Fire prioriterte satsingsområder

Basert på kunnskapen om våre produkters muligheter og innvirkning på planeten vår, har vi identifisert langsiktige mål på fire prioriterte områder. Disse er utformet med utgangspunkt i FNs globale mål for bærekraftig utvikling, og vi har som mål å nå dem innen 2030.

Sustainability_Circular_solutions.png
Circular solutions

For oss er sirkularitet den eneste riktige veien fremover. Våre produkter er designet og produsert for å vare over tid og bidrar til sirkulære forretningsmodeller.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

Sustainability_Energy_efficiency.png
Energy efficiency

For å redusere energiforbruket produserer vi så effektive armaturer som mulig med smart teknologi – i henhold til prinsippet om riktig lys, på riktig sted og til riktig tid.


Icons-test-(1).png

Sustainability_Pure_materials.png
Pure materials

Vi verner om begrensede ressurser og velger resirkulerte og fornybare materialer for å redusere materialenes påvirkning. Vi har kontroll i hele verdikjeden og er transparente med hvordan vi påvirker.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

Sustainability_Conscious_production.png


Conscious production

Vi skal opprettholde en høy grad av bevisst og bærekraftig produksjon. Vi bruker fornybar energi, reduserer ressursbruk og energiforbruk og bruker materialer mer sirkulært.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

ActionCopy.png

 

 

 

Bærekraft er hovedfokus for oss, og vi ønsker å være transparente og ha tydelige i retningslinjer. Vår bærekraftsrapport og våre retningslinjer for bærekraft er en viktig del av arbeidet vårt, og her rapporterer vi sammen med våre søsterselskaper nøye hvor vi står, hvordan vi jobber og hvilke mål vi har. Bærekraftsrapporten er en integrert del av Fagerhult Groups årsrapport.

Les bærekraftsrapporten vår (ekstern lenke)

Les våre retningslinjer for bærekraft

Responsible in action

Sertifiseringer

Vi arbeider kontinuerlig med å bli bedre, og som en etablert aktør i et globalt marked har vi også et stort ansvar. Dette har vi respekt for, og som en del av dette er vi sertifisert i henhold til ISO 14001 (miljø) og ISO 9001 (kvalitet).

intertek_900114001.png