Livssyklusanalyse

Livssyklusanalyse (LCA) er en metode for å beregne et produkts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen – fra naturressursene utvinnes til produktet ikke lenger brukes og må tas hånd om. Den økte bevisstheten rundt miljø- og bærekraftspørsmål har ført til større etterspørsel etter miljøerklæringer og LCA-beregninger.

Her kan du se klimapåvirkningen fra noen av analysene vi har gjort av produktene våre. Vi har forenklet resultatene ved å dele livssyklusen inn i fem faser. Vi utfører beregningene våre i henhold til ISO 14040 og 14044.

 

Utvinning av materialer
Produksjon
Transport
Bruk
Slutthåndtering

Utvinning av materialer Produksjon Transport Bruk Slutthåndtering

~25 % <1 % <1 % ~75 % <1 %

Vi vet at materialvalget vil bli enda viktigere i fremtiden. Derfor sikter vi i Fagerhult oss inn på innovative, fornybare eller resirkulerte materialer i produktutviklingen – som et alternativ til nye og fossile materialer. Målet vårt er at armaturene våre skal bestå av 80 prosent fornybare eller resirkulerte materialer innen 2030.  

De målte verdiene gjelder for en gjennomsnittlig armatur produsert ved fabrikken og produksjonsenheten vår i Fagerhult i Habo.

Selv om miljøpåvirkningen fra armaturene våre i produksjonsfasen er relativt lav i dag, arbeider vi kontinuerlig med forbedringer og utviklinger for å redusere den ytterligere. Vi driver produksjonen vår med 100 prosent fornybar energi, blant annet i form av lokalprodusert elektrisitet fra solceller på taket på fabrikken. Vi forsøker også alltid å resirkulere materialer i vår egen virksomhet i den grad det lar seg gjøre, istedenfor å forbrenne dem og lage energi. 

Miljøpåvirkningen fra transporter er veldig lav sett i sammenheng. En forklaring på det er at vi er i nærheten av kundene våre, og at vi i stor grad leverer med lastebil, noe som ikke gir spesielt høye utslipp sammenlignet med andre transportformer. Produktene våre sendes også direkte til det stedet de skal installeres, noe som fører til færre reiser, samtidig som miljøpåvirkningen holdes nede. 

Den største miljøpåvirkningen armaturene våre har, er når de er i bruk ute hos kundene våre. Én måte å redusere energiforbruket på, og dermed også miljøpåvirkningen, er å velge armaturer med lysstyring og konstant lysstrøm (CLO). Brukeren kan også gå gjennom energivalget og velge fornybar elektrisitet fra sol-, vind- eller vannkraft.

Beregningen for bruken er basert på svensk kraftmiks og uten styring.

Selv om vi elsker armaturene våre, kan de ikke leve evig. Det vet vi, og av og til blir de til og med begravet. Derfor limer vi ikke sammen deler når vi monterer produktene våre. Vi skrur eller klikker fast deler med fliker. Det gjør det enkelt å demontere armaturen og skille fra hverandre materialene, slik at de enkelt kan resirkuleres. 

LCA.gif

Pure Materials

Vi produserer bare armaturer med LED, og vi tilbyr et bredt utvalg av lysstyring, noe som samlet sett gir markedets mest energieffektive løsning. I takt med mer effektive løsninger og renere elektrisitet vet vi at materialene vil spille en stadig mer avgjørende rolle for produktenes klimapåvirkning. Analysene våre viser at materialene allerede spiller en stor rolle, rundt 25 prosent, men for kunder som bare bruker fossilfri elektrisitet, står materialene for cirka 85 prosent av armaturens klimapåvirkning.

Vi må se på bruken av ressurser og enheter i produksjonsindustrien på en ny måte. Å bruke nye materialer eller fossile stoffer er ikke en langsiktig løsning. Vi må bytte til fornybare og resirkulerte ressurser og materialer. Et eksempel på dette er vårt innovative produkt Multilume Re:Think – laget i et helt nytt materiale for bransjen – Solid Board. 

Environmental Product Declaration 

Environmental Product Declarations (EPD) er en internasjonal standardisert form for miljødeklarasjon av produkter. EPD-en gir transparent, sikker og sammenlignbar informasjon om produktets miljøpåvirkning gjennom livssyklusen. Alle våre EPD-er er utarbeidet i henhold til ISO 14025, slik at de kan sammenlignes med andre EPD-er, og alle deklarasjoner er kontrollert av uavhengig tredjepart for å sikre åpenhet for dokumentasjon av miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen. Målet er at alle nyutviklede armaturer fra Fagerhult skal ha en miljødeklarasjon. Du finner de tilgjengelige EPD-ene under nedlastinger, i vår produktfiltrering eller på de respektive produktsidene.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.