Rom for kommunikasjon, kreativitet og konsentrasjon.

Belysning for kontor og arbeidsplass. 

Mange av oss bruker like mye våken tid på arbeidet sitt som hjemme. Ofte innendørs og i elektrisk lys. At riktig belysning, og tilpasning av den, letter evnen til å gjøre en god jobb og være produktiv, er bekreftet i flere studier. Arbeidsmiljøet på kontoret er regulert av regelverk og standarder, men vi vet at vi kan tilføre dette ytterligere verdi – i form av solid kunnskap om påvirkningen av lys på helse og velvære.   

Med våre belysningsløsninger ønsker vi å bidra til et bærekraftig arbeidsmiljø med mennesket i fokus. Der tilpasset belysning, til individet og arbeidet, bidrar til et godt arbeidsmiljø for den enkelte medarbeider.

 

 

Kontor

Innovator

Hva er poenget med kontoret?

Å ha, eller ikke ha, et fysisk kontor - kan være det spørsmålet mange selskaper stiller seg i dag. Vår fleksible og digitale tilnærming det siste året har endret måten vi ser på hva som er en arbeidsplass, og hva som ikke er det. Men etter pandemien, hva er egentlig formålet med et fysisk kontor? Vi gir et innblikk i hva vi mener er poenget med kontoret.

Les artikkelen i Innovator

La oss veilede deg riktig

Forskjellige typer belysningsløsninger passer til forskjellige arbeidsoppgaver og momenter på arbeidsplassen. Vi hjelper dere med å skape energieffektive og bærekraftige belysningsløsninger for fremtidens kontor.

Standard

Retningslinjer for belysningsplanlegging

Siden 2003 har vi hatt den europeiske belysningsstandarden EN 12464-1. Meningen med standarden er å med råd og retningslinjer veilede hvordan man på best mulige måte belyser innendørs arbeidsplasser. I den reviderte utgaven av standarden, som begynner å gjelde i 2022, fokuseres det blant annet på rommets lyshet og omgivelseslys.

Les mer om standarden

Smarte samarbeid

Et fremtidig kontor er et smart kontor. Der finnes det ingen alternativer. Integrering av teknologiinfrastrukturer, for å lette flyten av informasjon og kommunikasjon, forenkler de ansattes hverdag på kontoret.

Ved hjelp av Organic Response og våre armaturers innebygde trådløse sensornettverk kan vi bidra til å tilby mer smarte tjenester enn bare tilpasning av belysningen. Også andre funksjoner, slik som ventilasjon, sikkerhet og evakuering eller mulighet til å booke et ledig konferanserom kan vi muliggjøre med våre smarte samarbeid.

Organic Response

DDL eller HCL – hva er hva?

Mennesket er et komplekst vesen. Vi er ikke bare en biologisk organisme, men påvirkes i like stor grad av vårt følelsesmessige liv. I likhet med andre levende vesener er vi veldig påvirket av omgivelsene våre. Begrepene Human Centric Lighting (HCL) og Double Dynamic Lighting (DDL) beskriver på to forskjellige måter, det menneskelige forholdet til lys og effektene det har på vårt velvære. Den ene fra et psykologisk perspektiv (DDL) og den andre fra et biologisk perspektiv (HCL).

HCL-DDL-Fagerhult.png

Human Centric Lighting (HCL)

HCL er en helhetlig måte å se på hvordan lys, og fravær av det, påvirker mennesker biologisk. På netthinnen har vi tre typer reseptorer: tapper og staver – samt den "tredje reseptoren". Reseptoren, som reagerer på lysnivåer, påvirker sekresjonen av søvnhormonet melatonin (ved lave lysnivåer) og stresshormon kortisol (ved høye lysnivåer). Den kommuniserer også direkte med den delen av hjernen som styrer vår døgnrytme og biologiske klokke. Å være klar over den biologiske virkningen av lys på menneskekroppen er en stor ressurs i blant annet helsevesenet. 

Les mer om HCL

 

Double Dynamic Lighting (DDL)

DDL er et nytt lysdesignkonsept for innendørsbelysning som fokuserer på den psykologiske opplevelsen av belysningen. Hvordan får forskjellige typer belysning oss til å føle oss? Er det mulig å heve folks humør og velvære med belysning? Konseptet er et forsøk på å etterligne skiftene og dynamikken som finnes i naturlig dagslys. Det gjør at man kan skape mer kreative, stimulerende og aktive innendørsmiljøer.  

Les mer om DDL

CLO_1.gif


Spar energi

Vår beste sjanse til å gjøre en forskjell i dag er å redusere energien som armaturene våre forbruker når de er i drift. To måter å gjøre dette på er å bruke tilkoblede armaturer med styring og armaturer med konstant lysstrøm - Constant Light Output (CLO) L100.

Ved å bruke styring med integrerte sensorer i kontorarmaturene våre reduseres karbondioksidpåvirkningen under bruk betydelig. Dersom man dessuten benytter seg av konstant lysstrøm, CLO-armaturer med L100, så har armaturen det samme lysnivået etter flere års brenntid (50 000 – 100 000 timer), som ved idriftsettelse. Ingen overinstallasjon, men samme retensjonsfaktor i armaturen. Vi sparer energien vår for fremtiden.  

Referanse

Origin Workspace

Referanse

Unilever

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.